Nieuws

Nieuws & Actualiteiten

Waarin bent u geïnteresseerd?

Uitscharen vee in 2015 en fosfaatrechten

Donderdag 19 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

Indien men op 2 juli 2015 melkvee (melkkoeien en/of jongvee) had uitgeschaard, worden de fosfaatrechten geheel toegekend aan de inschaarder. Dit terwijl de uitgeschaarde dieren in de stalperiode weer terug w...

Lees verder >

Norm voor hoeveelheid fipronil in mest vastgesteld

Donderdag 19 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

De minister van Economische Zaken heeft de norm voor de maximale hoeveelheid fipronil in kippenmest vastgesteld op 5 microgram per kilo mest. Rekening houdend met meetonzekerheden betekent dit dat alle kippe...

Lees verder >

De gevolgen van Rutte III rondom de eigen woning

Donderdag 19 oktober 2017 (Fiscaal)

Vorige week heeft het kabinet onder meer haar plannen rondom de fiscaliteit van de eigen woning gepresenteerd. Wij zetten de maatregelen, welke nog nader moeten worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, voor u ...

Lees verder >

Bedrijfsoverdracht levert zelden nieuwe rijkdom op. Volgende generatie profiteert.

Donderdag 19 oktober 2017 (Fiscaal)

Waarschijnlijk hoort u ook wel de verhalen van oud ondernemers die zich dankzij de verkoop van hun bedrijf een hoop luxe kunnen aanmeten. Een mega-camper? Lidmaatschap op de luxe golfclub? Een wereldreis? Ee...

Lees verder >

Groeiplannen? Betrek je medewerkers.

Donderdag 19 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

In de praktijk blijkt nog wel eens dat ondernemers hun medewerkers maar heel beperkt betrekken bij hun groeiambities. De reden daarvoor? Angst voor weerstand en negativiteit bij diezelfde medewerkers.

Lees verder >

BTW verhoging? Even schrikken.

Donderdag 19 oktober 2017 (Fiscaal)

Ondanks alle mooie vooruitzichten voor ondernemend Nederland, blijkt het nieuwe regeerakkoord toch een nare verrassing in petto te hebben.

Lees verder >

Vergoeding vrouwelijke ZZP’ers die bevallen zijn tussen 2005 en 2008.

Donderdag 19 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

De Centrale Raad van Beroep heeft afgelopen zomer vrouwen in het gelijk gesteld die klaagden dat ze een bevallingsvergoeding hadden misgelopen.

Lees verder >

Het arbeidsrecht in 2018 (wederom) op de schop?!

Woensdag 18 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

In het regeerakkoord dat vorige week is gepresenteerd worden nieuwe wetswijzigingen binnen het arbeidsrecht aangekondigd. Hierbij treft u de belangrijkste voorgenomen wijzigingen aan.

Lees verder >

Ontwerp zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

Maandag 16 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

Op 13 oktober 2017 is het ontwerp van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn gepubliceerd. Hierin staan de maatregelen die Nederland wil nemen in de periode 2018 tot en met 2021. Hoofddoel is om de waterk...

Lees verder >

Werkwijze bemonstering en afvoer dikke fractie

Donderdag 12 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

Per 1 oktober 2017 zijn de regels voor het nemen van mestmonsters van dikke fractie na mestscheiding gewijzigd. De bemonstering zal door een onafhankelijke monsternemer moeten plaatsvinden.De leverancier of ...

Lees verder >

Landbouwbeleid in het regeerakkoord 2017-2021

Donderdag 12 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vastgesteld en gepubliceerd. De belangrijkste punten in dit akkoord over landbouw zijn: Het kabinet wil de komende twee jaar € 2...

Lees verder >

Opnieuw vaststellen bedrijfstoeslag

Woensdag 11 oktober 2017 (Ondernemersnieuws)

Een landbouwer verzocht in 2012 om uitbetaling van zijn toeslagrechten en gaf daarvoor in de Gecombineerde opgave in totaal 120,06 ha op. RVO.nl  corrigeerde echter de oppervlakte van vijf percelen en s...

Lees verder >
 
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief