Nieuws

Nieuws & Actualiteiten

Waarin bent u geïnteresseerd?

Aanmelding stikstofdifferentiatie tot 15 mei

Woensdag 21 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

Agrarische ondernemers die de afgelopen drie jaar bo­vengemiddelde opbrengsten hadden voor suikerbie­ten, fritesaardappelen, tarwe of gerst op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken.D...

Lees verder >

Gecombineerde opgave en akkerbouwonderzoek

Dinsdag 20 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

Telers van granen, aardappelen en suikerbieten kunnen via de Gecombineerde opgave de Brancheorganisatie (B)) Akkerbouw machtigen om toegang te krijgen tot de areaalgegevens die zij aan RVO.nl melden. Met dez...

Lees verder >

Bezwaar tegen intrekking POR-ontheffing

Donderdag 15 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

Diverse varkens- en pluimveehouders zijn gedupeerd door het intrekken van de ontheffingsregeling productierechten (POR). De Rechtbank Den Haag heeft op 1 maart j.l. een uitspraak gedaan in een kort geding da...

Lees verder >

Graasdierpremie

Donderdag 15 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

Gronden als heide, duinen en kwelders tellen niet mee als subsidiabele landbouwgrond. Wanneer deze gronden worden begraasd door schapen of vrouwelijk vleesvee, kan men via de Gecombineerde opgave de graasdie...

Lees verder >

Verbreding teeltvrije zones

Donderdag 15 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

De teeltvrije zone voor de teelt van gras, graszaad en granen (haver, rogge, spelt, teff, triticale, vlas, zomer- en wintertarwe, zomer- en wintergerst) is met ingang van dit jaar verbreed van 25 centimeter ...

Lees verder >

De melkkoe van de Nederlandse Belastingdienst: de auto van de zaak

Donderdag 15 maart 2018 (Fiscaal)

Iedereen kent hem wel in zijn/haar omgeving: een persoon die een auto van de zaak rijdt, zowel zakelijk als privé, maar die op feestjes vertelt dat hij geen bijtelling hoeft te verantwoorden....

Lees verder >

Rittenregistratie en privacy

Donderdag 15 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

Er moet zorgvuldig omgegaan worden met de gegevens die een rittenregistratiesysteem in de auto van de zaak opslaat. Zeker nu de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) voor de deur staat.

Lees verder >

Meer kredietmogelijkheden voor MKB

Donderdag 15 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

In de praktijk blijkt dat bedrijfsleven en banken last hebben van verpandingsverboden die een rem zetten op de kredietverlening.

Lees verder >

Raad van State schorst NB-vergunningen

Woensdag 14 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

De Raad van State heeft de NB-vergunning van twee veehouderijbedrijven geschorst. Twee milieuverenigingen hadden om een voorlopige voorziening hadden gevraagd inzake vijf veehouderijbedrijven. Bij deze vijf ...

Lees verder >

Deel II: Mogelijk toch recht op een zwangerschapsuitkering!

Dinsdag 13 maart 2018 (Fiscaal)

In navolging op het gepubliceerde artikel van 16 januari jongstleden op onze web...

Lees verder >

MKB Nederland voert druk op voor oplossing van loondoorbetaling bij ziekte

Dinsdag 13 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

Als het aan werkgeversvereniging MKB-Nederland ligt, dan komt het kabinet nog voor deze zomer met een oplossing rondom het thema ‘loondoorbetaling bij ziekte’.

Lees verder >

"Hallo, mevrouw de loodgieter" - Vrouwen ontdekken ambachtsvak

Dinsdag 13 maart 2018 (Ondernemersnieuws)

Hoewel nog zeker niet alledaags, kiezen meer en meer vrouwen voor een baan als vakvrouw in de bouw. Onlangs meldde Uneto-VNI (de installatie branchevereniging) dat steeds meer vrouwen kiezen voor een rol ond...

Lees verder >
 
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief