Nieuws

Nieuws & Actualiteiten

Waarin bent u geïnteresseerd?

Let op de voorwaarden voor het ecologisch aandachtsgebied

Donderdag 17 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

Vanggewassen (algemene lijst, categorie 1) voor invullen van het ecologisch aandachtsgebied kennen een aantal formele eisen, waar nogal eens van afgeweken wordt. Vooral bij inzaai voor 15 juli wordt nogal ee...

Lees verder >

Overgenomen verwerkingsverplichting leidt tot forse boete

Donderdag 17 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

Een landbouwer kreeg een boete opgelegd ter grootte van € 90.000 omdat hij zich niet aan de voorwaarden van de overgenomen verplichtingen had gehouden. Wat speelde er?Een veehouder laat al zijn mest ver...

Lees verder >

Zo had ik het niet bedoeld, een kennelijke fout?

Donderdag 17 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

Twee landbouwers hebben bij hun verzoek om uitbetaling van hun betalingsrechten een fout in de aanvraag gedaan. In beide gevallen vinden ze dat RVO had moeten snappen dat hun aanvraag niet juist was en dat z...

Lees verder >

ZZP’ers in de bouw gaan meer verdienen.

Donderdag 17 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

Het lijkt erop dat met een aantrekkende huizenmarkt ook de bouw doorschakelt in de hoogste versnelling. Niet alleen stijgen de prijzen van materialen en grondstoffen, het zijn ook de uurtarieven die omhoog s...

Lees verder >

Met meer privacybescherming ook meer verplichtingen

Donderdag 17 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

Eerder hebben we in onze blog "Meldplicht bij datalekken, waar moet u op letten?" gewezen op de verplic...

Lees verder >

Bedrijfsoverdracht? Vermijd de valkuilen

Dinsdag 15 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

Vroeg of laat krijgt iedere ondernemer er wel een keer mee te maken: de overdracht van je onderneming. Vaak is het een positieve gebeurtenis. Het betekent immers in de meeste gevallen dat het levenswerk van ...

Lees verder >

Vakantie erop? …. Fluitend weer aan het werk.

Dinsdag 15 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

Heeft u ooit gehoord van het ‘post holiday syndrome’? Niet? Toch is de kans groot dat u er in meer of mindere mate last van heeft. Vooral als de tijd tussen vakantieterugkomst en eerste werkdag k...

Lees verder >

Zoektocht naar gekwalificeerd personeel wordt steeds moeilijker.

Dinsdag 15 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

De groei van de economie leidt tot een toename van vacatures. Vacatures die steeds moeilijker ingevuld worden. Een onderzoek van één van de grootbanken spreekt zelfs van aanzienlijke schade die...

Lees verder >

Facebook biedt verkoopkansen voor MKB ondernemers.

Dinsdag 15 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

De wereld van internet gaat snel. Elke week is er wel een nieuwe website of internetfunctionaliteit die het nieuws haalt. Deze week is dat Facebook.

Lees verder >

Complimenten geven. Dat zouden managers vaker moeten doen!

Dinsdag 15 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

Corrigerende feedback, oftewel opbeurende kritiek wordt regelmatig gegeven door leidinggevenden. De werking daarvan wordt overschat. Een werknemer beschouwt een leidinggevende pas effectief als deze ook vold...

Lees verder >

Aanpakken van mazen in de belastingwet

Dinsdag 15 augustus 2017 (Fiscaal)

Door gaten in de Europese belastingwetgeving hebben grote bedrijven fors aan marktaandeel gewonnen, terwijl ze maar weinig belasting hoefden af te dragen. Frankrijk vindt dat Europese bedrijven daardoor de d...

Lees verder >

Biedt extra toets oplossing voor knelgevallen?

Donderdag 10 augustus 2017 (Ondernemersnieuws)

RVO biedt melkveehouders die in dezelfde situatie zitten als de bedrijven die via de voorzieningenrechter buitenwerkingstelling van het Fosfaatreductieplan hebben gekregen een extra oplossing. Deze bestaat u...

Lees verder >
 
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief