Nieuws

Nieuws & Actualiteiten

Waarin bent u geïnteresseerd?

Opzegging huur te laat, toch geldig volgens het Gerechtshof

Dinsdag 16 januari 2018 (Ondernemersnieuws)

Sebastiaan Geene, werkzaam op onze vestigingen Wanroij en Boekel duikt in de wereld van overeenkomsten tussen huurder en verhuurder.
In huurovereenkomsten wordt (als het goed is) altijd opgenomen wat de...

Lees verder >

Mogelijk toch recht op een zwangerschapsuitkering!?

Dinsdag 16 januari 2018 (Fiscaal)

Bent u in de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen en werkte u destijds als zelfstandige? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een compensatie.

Lees verder >

Aanmelding zonnepaneelhouders overspoelt de belastingdienst

Dinsdag 16 januari 2018 (Ondernemersnieuws)

Er zijn in januari ontzettend veel formulieren ontvangen door de belastingdienst van zonnepaneelhouders die zich aanmelden als btw-ondernemer. Voordat de btw-nummers dus uitgereikt worden kan het een tijdje ...

Lees verder >

Aantal faillisementen in 2017 wederom gedaald

Dinsdag 16 januari 2018 (Ondernemersnieuws)

In 2017 is de teller van faillissementen van bedrijven en instellingen blijven steken op 3290. Dit is het laagste aantal gemeten sinds de eeuwwisseling. Ten op zichte van 2016 scheelt het een kwart.

Lees verder >

NVWA controleert stalklimaat varkens

Donderdag 11 januari 2018 (Ondernemersnieuws)

De NVWA is deze maand gestart met inspecties om te controleren of het klimaat in varkensstallen niet schadelijk is voor de dieren. In het Besluit houders van dieren staat dat het klimaat niet schadelijk mag ...

Lees verder >

Afschrijving dier- en fosfaatrechten

Woensdag 10 januari 2018 (Ondernemersnieuws)

De minister van LNV heeft eind december in een kamerbrief aangegeven dat haar stellige verwachting is dat 1 januari 2028 de einddatum van de varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten is. Op grond daarvan is in d...

Lees verder >

Aanmelding knelgevallenregeling fosfaatrechten voor 1 april

Donderdag 04 januari 2018 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden voor melkvee. In de wetgeving is een knelgevallenregeling opgenomen voor de volgende categorieën: bedrijven met een minimaal 5% la...

Lees verder >

Afschrijvingsnormen voor agrarische bedrijfsgebouwen

Woensdag 03 januari 2018 (Ondernemersnieuws)

Vanaf het boekjaar 2017 gelden er fiscale afschrijvingsnormen voor nieuwe agrarische bedrijfsgebouwen die op of na 1 januari 2017 in gebruik zijn genomen. Bij gebroken boekjaren moeten deze normen gebruikt w...

Lees verder >

Voorzieningen Wet grondgebonden groei melkveebedrijven

Woensdag 03 januari 2018 (Ondernemersnieuws)

Sinds 1 januari 2016 gold de AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. De regels uit deze AMvB zijn per 1 januari 2018 opgenomen in de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Nieuw ten opzichte van de AMvB ...

Lees verder >

Mestverwerkingspercentages in 2018 ongewijzigd

Woensdag 27 december 2017 (Ondernemersnieuws)

Jaarlijks worden de percentages verplichte mestverwerking vastgesteld op basis van actuele gegevens over de nationale fosfaatproductie en de plaatsingsruimte van fosfaat binnen de Nederlandse landbouw. De Mi...

Lees verder >

Ondernemerssessie december 2017 Nieuw huwelijksvermogensrecht

Vrijdag 22 december 2017 (OOvB Nieuws)

Ieder jaar hoort u het wel eens van vrienden, kennissen, familieleden: een echtpaar gaat scheiden. Dit is al vervelend genoeg natuurlijk, maar zeker als er ruzie ontstaat met betrekking tot de verdeling. Als...

Lees verder >

OOvB ondersteunt Hulphond Nederland met mooie donatie

Vrijdag 22 december 2017 (Ondernemersnieuws)

OOvB is al jarenlang financieel adviseur en accountant van Hulphond Nederland. Deze stichting helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Wij zijn dankbaar dat wij o...

Lees verder >
 
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief