Agenda

Agenda & ondernemers sessies

Ondernemersavond WAB 21 oktober 2019

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Maandag 21 oktober 2019

Kern van de WAB is dat het voor werkgevers aantrekkelijker moet worden om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verminderen. Om dit te bereiken wordt de in 2015 ingevoerde Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen gewijzigd.

Graag nodigen wij u uit voor onze informatieavond waarin we de gevolgen van de WAB voor uw onderneming zullen bespreken en aangeven hoe u hier alvast op kunt anticiperen.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

- verruiming van de ketenregeling;
- nieuwe regels voor oproepkrachten;
- wijziging van de transitievergoeding;
- ontslagrecht: invoering van een nieuwe cumulatiegrond (i-grond);
- andere status van payrolling;
- WW-premiedifferentiatie: hoog en laag tarief;

Programma
19.30 uur – Ontvangst
20.00 uur – Start plenair gedeelte - Ilona Vinke-Cobussen, Jurist OOvB
21.30 uur – Netwerkborrel

Locatie
Van der Valk Hotel / Restaurant Cuijk Nijmegen
Raamweg 10
5431 NH Cuijk

Wij moedigen u aan om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen die voor u als ondernemer van belang zijn. Uw komst wordt daarom erg op prijs gesteld.

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis en aanmelden verplicht maar heel eenvoudig via de aanmeldbutton. Wilt u een introducee meenemen? Hij of zij is van harte welkom. Geef het meteen even aan ons door bij uw aanmelding. Dit kan op de volgende pagina na uw eigen aanmelding.

Naar volledige agenda
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief