Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Accountant en fraude

Woensdag 04 oktober 2017

Vorige week hebben we als accountants binnen OOvB een cursus gevolgd inzake frauderisicofactoren. Het betrof een door onze beroepsgroep verplicht gestelde cursus voor alle accountants. Er wordt veel waarde gehecht aan de rol van de accountant bij het signaleren van fraude.

Wat is fraude?
Het woord “fraude” komt als zodanig niet voor in het Burgerlijk Wetboek. Het komt echter wel voor in de wet- en regelgeving met betrekking tot de accountancy. De definitie van fraude luidt als volgt:
-      Een opzettelijke handeling door een of meer leden van het management, met governance belaste personen, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding teneinde een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen.

Rol van de accountant
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de accountant bij het ontdekken van fraude. De accountant heeft echter geen wettelijke opsporingstaak, maar is meer een poortwachter bij de aanpak en bestrijding van fraude.

De primaire verantwoordelijkheid voor het voorkomen en detecteren van fraude berust bij de met governance (bestuur en toezicht) belaste personen en het management van de entiteit. Het is van belang dat het management, onder toezicht van de met governance belaste personen, sterk de nadruk legt op het voorkomen van fraude, waardoor de gelegenheden tot het plegen van fraude kunnen afnemen, alsmede op het ontmoedigen daarvan, waardoor personen ervan kunnen worden weerhouden om fraude te plegen wegens de waarschijnlijkheid dat die fraude wordt gedetecteerd en bestraft. Dit houdt in dat men streeft naar een cultuur van integriteit en ethisch gedrag, hetgeen kan worden versterkt door middel van actief toezicht door de met governance belaste personen.

Een accountant die een controle van een jaarrekening uitvoert, is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid dat de financiële overzichten als geheel geen afwijkingen van materieel belang bevatten die het gevolg zijn van fraude of fouten. Door de inherente beperkingen van een controle bestaat er een onvermijdbaar risico dat sommige afwijkingen van materieel belang in de financiële overzichten niet worden gedetecteerd, ook al is de controle naar behoren gepland en uitgevoerd.

Het is belangrijk te benadrukken dat er een verschil bestaat tussen fraude en fouten. Het verschil is opzet bij een handeling of niet.

Door de cursus zijn ook mijn voelsprieten voor het ontdekken van fraude nog beter ontwikkeld. Nu maar hopen dat we er in de praktijk niet mee te maken krijgen.

 

Lees ook: Barbertje uit Panama moet hangen

Lees ook: Wetsvoorstel: Bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen verder aangescherpt!

Lees ook: De uitkomsten van het paardenvleesschandaal: bestuurder aangepakt

Lees ook: Eer van de stand

Pim van Diepenbeek

werkzaam sinds 2010 bij vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief