Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Achterstand met betalen facturen? Let op BTW verrekening!

Donderdag 26 januari 2017

Btw op ontvangen facturen
U hoort niets nieuws als ik u vertel dat u, als u een factuur heeft ontvangen van uw leverancier, de in rekening gebrachte BTW in aftrek mag brengen bij uw periodieke btw-aangifte.

Betaling blijft uit
De in rekening gebrachte BTW krijgt u van de belastingdienst terug, ongeacht of u de factuur wel of niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald. Op die manier financieren uw leverancier en de belastingdienst feitelijk uw liquiditeitstekort.

Blijft (volledige) betaling van de factuur uit, dan moet u uiteraard de belastingdienst het ten onrechte teruggevraagde bedrag aan BTW terugbetalen. Hierin is iets veranderd.

1-jaarstermijn
U dient vanaf 2017 de in aftrek gebrachte btw in elk geval terug te betalen één jaar na het opeisbaar worden van het factuurbedrag als u de factuur nog niet (geheel) heeft betaald. Tot 31 december 2016 was dit twee jaar. U vult deze terug te betalen btw in bij uw btw-aangifte over het tijdvak waarin het jaar is verstreken. Heeft u de factuur gedeeltelijk betaald? Dan wordt de terug te betalen btw naar evenredigheid berekend. Let op. Als eerder al aangenomen kan worden dat u de factuur niet (geheel) betaalt, dan bent u de btw op dat moment al verschuldigd.

Overgangsrecht
Voor de niet-betaalde facturen waarvan op 1 januari 2017 al langer dan een jaar de betalingstermijn is verstreken, bent u verplicht om in de eerste btw-aangifte van 2017 de btw terug te betalen. Dit is bij de aangifte over januari 2017 (maandaangifte) of het eerste kwartaal 2017 (kwartaalaangifte). Bij een grote crediteurenpositie met veel posten ouder dan een jaar kan dit dus tot een fikse terugbetaling leiden! Het is zaak hier nu al rekening mee te houden in uw liquiditeitsplanning.

Omgekeerde situatie
Daar waar een factuur niet wordt betaald, is natuurlijk ook altijd een leverancier die zijn BTW al wel heeft afgedragen, maar zijn factuur nog niet betaald heeft zien worden. Ook voor hen geldt sinds dit jaar een termijn van 1 jaar. Na verloop van 1 jaar na opeisbaar worden van de factuur mag bij (gedeeltelijk) onbetaald blijven van de factuur de afgedragen BTW teruggevraagd worden bij de belastingdienst. In deze spiegelsituatie zit het overgangsrecht wel anders in elkaar. Pas in 2018 kunt u door enkel verloop van de 1-jaarstermijn de BTW terugvragen. Ook hier geldt: als eerder al aangenomen kan worden dat de factuur niet (geheel) betaalt zal worden, dan kunt u al eerder verzoeken om teruggave van de afgedragen BTW.

Lees ook: Het recht van retentie: een vaak vergeten zekerheidsrecht

Lees ook: Ze betalen niet!

Lees ook: Debiteur betaalt niet: ook incassokosten doorberekenen

Lees ook: Let goed op juiste facturering

Lees ook: Opletten met terugvragen BTW op oninbare vorderingen!

 

Jeroen van Boekel

Vennoot

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief