Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

"Banken financieren bijna niets". Jawel hoor, maar niet alles!

Donderdag 31 januari 2019

Je hoort het vaak bij ondernemers: “Banken financieren bijna niets”. Ik ben het daar niet mee eens. Banken financieren wel degelijk, maar niet alles.

De kredietmogelijkheden zijn beperkter geworden bij banken, dus worden banken selectiever aan welke klant ze hun geld uitlenen. Dit heeft ook geleid tot een sterk groeiend circuit van alternatieve financieringen, buiten de traditionele banken om. Het kan veelal belangrijk zijn om combinaties te vinden, het zogenaamd “gestapeld financieren”.

Maar voordat je een financieringsaanvraag indient, bij welke instantie dan ook, zorg dat je goed voorbereid bent. Uit ervaring weet ik dat de kans van slagen dan vele malen groter is. Maak een businessplan met managementinformatie die up to date is, d.w.z. jaarcijfers, tussentijdse cijfers, liquiditeitsontwikkeling en een goed onderbouwde prognose. Maar zeker zo belangrijk; wat is het onderscheidend vermogen van de ondernemer en onderneming. Aan de hand van een goede analyse kunnen we direct een goede inschatting maken of de financiering haalbaar is, bij welke partij(en) en/of er “gestapeld” moet worden.

Alternatieve financieringen:
Momenteel zijn er tientallen alternatieve financieringsmogelijkheden. Het zijn er inmiddels zo veel dat ik mij kan voorstellen dat men “door de bomen het bos niet meer ziet”. Wij van OOvB adviseurs en accountants, Corporate Finance hebben bij een aantal belangrijke instanties directe ingangen en goede contacten. Dit geldt uiteraard ook voor de reguliere banken. Wij zijn dus in staat om snel te kunnen schakelen.

Een aantal alternatieven zijn:

Crowdfunding:
Platforms die via internet vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Dit is sterk in opkomst. Particulieren investeren dan veelal kleine bedragen in een bedrijf, waarbij veel kleintjes toch weer één grote maken. Het bedrijf kan dan ook in zijn marketing gebruik maken van de crowd, dit zijn immers mensen die vertrouwen in het bedrijf hebben.

(crowdfunding platforms: CollinCrowdfund, Geldvoorelkaar, Fundingcircle, KapitaalOpMaat, Knab Crowdfunding etc.)

Specialistische financiers:
Dit zijn financiers die een financiering aanbieden op een specifiek onderdeel van een bedrijf of aan een specifieke doelgroep. De aanbieders hebben vaak veel kennis van dit onderdeel of deze doelgroep, waardoor zij de risico’s goed kunnen inschatten. Te denken valt aan Leasing, Debiteurenfinancieringen, Voorraadfinancieringen, Vastgoedfinancieringen.

De 3 F-en:
Friends, Family en Fools. Deze groep is makkelijker te overtuigen dan vreemden of een bank. Bij met name start ups hebben zij altijd al een belangrijke rol gespeeld. Advies is wel om ook met deze groep de afspraken goed op papier te zetten.

Investeerders:
Veelal vermogende (oud)ondernemers, die 1 op 1 investeren. Enerzijds om meer rendement op hun kapitaal te krijgen en anderzijds om te participeren in bedrijven in de vorm van aandelen. In het laatste geval gedraagt een investeerder zich veelal als business partner, door het inzetten van zijn kennis en kunde.

Advies:
Laat je begeleiden met je financieringsaanvraag, want dat vergroot de kans van slagen enorm. Heb je vragen, of een concrete casus, neem dan contact op met OOvB adviseurs en accountants, Corporate Finance.

Joop Verbruggen
06-53672714

Paul Cox
06-57748949

Joop Verbruggen

Werkzaam sinds 2015 bij vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief