Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Belastingrente: rente of boete?

Donderdag 30 augustus 2018

In zijn blog begin dit jaar heeft mijn collega Jeroen van Boekel al opgemerkt dat de fiscus er bijzondere renteregels op na houdt. Het kabinet heeft onlangs zelf onderzoek gedaan naar de redelijkheid, billijkheid en rechtvaardigheid van de huidige belastingrente systematiek. Conclusie van dit onderzoek? De huidige regeling voldoet volgens hen grotendeels aan het doel van de regeling en de gehanteerde rentepercentages zijn nagenoeg marktconform. Er worden kleine wijzigingen voorgesteld in de regeling, maar niet te veel want dat levert een tekort op in de begroting.

De huidige regels in hoofdlijnen

  • U betaalt 4% dan wel 8% belastingrente indien de aanslag na 1 juli wordt opgelegd en u te laat bent met het indienen van de aangifte inkomstenbelasting respectievelijk vennootschapsbelasting. Te laat betekent in dit geval na 1 april!
  • Bent u tijdig met indienen van de aangifte dan betaalt u toch belastingrente indien de Belastingdienst moet afwijken van uw aangifte.
  • U betaalt rente vanaf 1 juli t/m het verstrijken van de 6 weken betalingstermijn van de aanslag. Betaalt u op de eerste dag van de betalingstermijn, dan betaalt u dus toch nog 6 weken extra belastingrente. Tip: betaal niet eerder dan nodig, rente betalen doet u toch wel.
  • Heeft u recht op een teruggaaf? Dan krijgt u géén belastingrente vergoedt, tenzij de Belastingdienst er te lang over doet om de aanslag op te leggen.

Doel van de regeling
De belastingrenteregeling heeft als doel om belastingplichtigen tijdig en correct aan hun verplichtingen te laten voldoen. Hiermee heeft de belastingrente mijn inziens meer het karakter van een boete dan van rente gekregen. En dat verklaart wellicht de hoge percentages. Bent u in verzuim dan moet u rente betalen. De vraag is echter wanneer bent u nu in verzuim?

Het is duidelijk dat het bij de belastingrente gaat om de betaling van de aanslag en niet om het indienen van de aangifte. Maar wat als de termijn voor het indienen van de aangifte afwijkt van het moment dat u rente moet gaan betalen? Is dat niet een beetje vreemd? Want hoe kunt u tijdig het juiste bedrag betalen als u de aangifte nog niet heeft hoeven indienen? Dat is iets wat het kabinet ook heeft onderkend en daarom zijn ze voornemens de regeling hierop aan te passen. Volgens de aanpassing bent u voortaan tijdig en hoeft u dus geen belastingrente meer te betalen als u de aangifte inkomstenbelasting voor 1 mei en de aangifte vennootschapsbelasting voor 1 juni indient. Hiermee sluit de termijn van de belastingrente aan bij de aangiftetermijn.

Maar wat nu als u uitstel heeft verkregen voor het indienen van de aangifte? Bijvoorbeeld omdat u een deskundige inschakelt om voor u de aangifte conform wet- en regelgeving in te dienen? Dan mag u zonder boete de aangifte later indienen, maar bent u wel in verzuim met betalen. Hoort het bij het doel van de belastingrenteregeling om de goedwillende belastingplichtige een boete in de vorm van belastingrente op te leggen? Dat lijkt mij niet. Een ruimere aanpassing zal er echter niet in zitten, want dan wordt het gat in de begroting alleen maar groter. Dat is tenslotte ook één van de redenen waarom de betaling van belastingrente over de volledige betalingstermijn niet zal worden aangepast.

Voorlopige aanslag
Hoe kunt u de betaling van belastingrente dan toch zoveel mogelijk voorkomen? Door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen die zo goed mogelijk geschat is. Geef wijzigingen in uw situatie dan ook zo snel mogelijk door aan uw adviseur. Zorg dat uw administratie altijd up to date is en dat uw adviseur hier altijd inzicht in heeft. Zoals mijn collega Pim van Diepenbeek in zijn laatste blog al aan gaf, is dat in dit digitale tijdperk makkelijk te realiseren. Op deze manier kunnen wij tijdig een voorlopige aanslag aanvragen en zoveel mogelijk belastingrente voor u besparen.

Wendy Sanders

Werkzaam sinds 2006 bij de vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief