Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Belastingverzwaring dreigt voor MKB-ondernemer

Donderdag 24 mei 2018

Het huidige kabinet is inmiddels ruim een half jaar aan de slag. Op fiscaal terrein heeft de afschaffing van de dividendbelasting, het cadeau voor het grote internationaal opererende bedrijfsleven, volop de aandacht gekregen. Volgend jaar is de werknemer aan de beurt. De inkomstenbelastingtarieven gaan dan omlaag, waarbij het maximale tarief zakt naar 49,5%. Dit leidt in de volle breedte tot een lastenverlichting voor werknemers. Maar hoe zit het met u als MKB-ondernemer? Profiteert u ook van de plannen van het nieuwe kabinet? Het antwoord is even kort als krachtig: Nee! Hoe zit dit precies?

IB-ondernemers
Voor u als IB-ondernemer zal de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling niet langer aftrekbaar zijn tegen het hoogste tarief, maar tegen maximaal 37%. Vooral als u een behoorlijk hoge winst heeft, maakt het nogal wat uit of u de MKB-winstvrijstelling van 14% kunt vergelden tegen de huidige 52% of straks tegen 37%. Het gevolg is dat de tariefsverlaging van 52% naar 49,5% voor de IB-ondernemer volledig wordt geneutraliseerd door deze maatregel. Per saldo blijft de belastingdruk voor de IB-ondernemer ongeveer gelijk.

De DGA
Ook de DGA mag van het kabinet niet meeprofiteren. Enerzijds profiteert de DGA van een lagere heffing over zijn salaris. Anderzijds daalt het vennootschapsbelastingtarief van de huidige 20-25% naar 16-21%. Hier staat echter een stijging van het aanmerkelijk belangtarief naar 28,5% tegenover. Per saldo blijft ook voor de DGA de belastingdruk ongeveer gelijk. Dat wil zeggen de belastingdruk over de toekomstige winsten. Kijken we echter naar de winsten die u tot en met dit jaar heeft gemaakt met uw BV, is sprake van een stijgende belastingdruk!

Verhoging aanmerkelijk belangtarief
Om enige buffers in uw BV te houden en een gezonde balans te hebben, keert u vast niet elk jaar de volledige winst van uw BV als dividend uit naar u privé. Over deze winst heeft de BV al de huidige tarieven van 20-25% belasting betaald. Het voordeel van de tariefsverlaging naar 16-21% heeft dus geen betrekking op deze winsten, maar als u na 2019 deze winsten als dividend uit gaat keren, betaalt u hier wel het hogere aanmerkelijk belangtarief over! Hierdoor stijgt de belastingdruk over in het verleden behaalde winsten met terugwerkende kracht met 2,63%-punt!

Oplossing
Een bittere pil voor u als ondernemer. Het is dan ook te hopen dat het kabinet een tegemoetkoming zal bieden, waardoor de winsten uit het verleden ook in de toekomst tegen een percentage van 25% naar privé gehaald kunnen worden. Als dit er niet komt, kan het lucratief zijn in 2018 en in 2019 nog wat extra geld uit de BV te halen, nu het nog tegen 25% kan. Maar pas op! Teveel dividend uitkeren kan zich ook tegen u keren als het daarna binnen een jaar slecht gaat met uw onderneming. Daarnaast kunt u na een dividenduitkering ook geconfronteerd worden met de onevenredig hoge box 3-heffing. Kortom: het is maatwerk om te beoordelen wat voor u de meest interessante optie is.

Benieuwd welke maatregelen u kunt nemen om uw belastingdruk te optimaliseren? Bel of mail mij voor een afspraak (0412-612818 / j.vanboekel@oovb.nl).

 

Lees ook: Heffing box 3 buitensporige last, en nu?

Lees ook: Voorkom fiscale verrassingen

Lees ook: Ondernemer met schuld aan eigen BV krijgt sigaar uit eigen doos

Jeroen van Boekel

Vennoot

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief