Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Besparen op de bijtelling van je auto? Zo werkt het!

Donderdag 11 mei 2017

De auto van de zaak blijft de fiscale gemoederen al sinds jaar en dag bezig houden. Vorig jaar heeft mijn collega Jeroen van Boekel nog een blog gewijd aan de mogelijkheid van aftrek van in het buitenland gemaakte kosten. Als ondernemer kunt u ook geld besparen op de jaarlijkse BTW-correctie voor privégebruik van zowel de personenauto(‘s) als bestelauto(‘s) van de zaak. Hoe dit zit leg ik in deze blog uit.

Correctie o.g.v. forfait
Na aanschaf van een auto van de zaak dient u in principe in het jaar van de aanschaf en de daarop volgende 4 jaren jaarlijks 2,7% van de cataloguswaarde als BTW-correctie te betalen. Na afloop van deze periode bedraagt de jaarlijkse correctie 1,5%. Let op: ook bij bestelauto’s is de cataloguswaarde inclusief BPM. Bij een cataloguswaarde van bijvoorbeeld € 60.000 bedraagt de jaarlijkse correctie derhalve € 1.620.

Correctie o.g.v. werkelijke privégebruik
In plaats van de hiervoor beschreven forfaitaire correctie mag u de correctie ook baseren op het werkelijke privégebruik. In tegenstelling tot de inkomstenbelasting is het niet noodzakelijk om hiervoor een sluitende kilometeradministratie bij te houden. In een recent arrest van de Hoge Raad van 21 april jongstleden is (nogmaals) bevestigd dat de correctie mag worden gebaseerd op een redelijke schatting als de werkelijke kosten voor privégebruik lager zijn dan de uitkomst van het forfait. Uiteraard moet u deze redelijke schatting wel kunnen onderbouwen met gegevens uit uw bedrijfsvoering en administratie.

Uw zakelijk gereden kilometers kunt u mogelijk naar redelijkheid inschatten aan de hand van uw agenda of (project)administratie. Als u daarnaast per begin en eind van het kalenderjaar de km-stand(en) van de auto(‘s) noteert, ontstaat er een verhouding zakelijk/privé gebruik die u kunt toepassen op de werkelijk gemaakte kosten. In onderstaand rekenvoorbeeld zal ik dit nader toelichten.

Rekenvoorbeeld

-      Cataloguswaarde auto: € 60.000 (incl. BPM en BTW)
-      BTW-bedrag bij aanschaf: € 8.000
-      Totaal aantal km’s per jaar: 25.000
-      Zakelijke km’s per jaar: 15.000
-      Privé km’s per jaar: 10.000
-      Brandstofkosten per jaar: € 3.000 (excl. BTW)
-      Onderhoudskosten per jaar: € 2.000 (excl. BTW)

Correctie voor privégebruik

10.000/25.000 x 1/5 van BTW bij aanschaf € 640
10.000/25.000 x BTW op brandstof- en onderhoudskosten € 400
Correctie voor privégebruik op basis van werkelijke kosten € 1.040
   

Jaarlijks BTW-voordeel
Het jaarlijkse BTW-voordeel bedraagt in dit voorbeeld bijna € 600. Op zich misschien geen groot bedrag, maar wanneer u meerdere (bestel)auto’s bezit die door u of uw personeelsleden ook privé worden gebruikt toch zeker de overweging waard.

 

 

Lees ook: Fiscaal gunstig autorijden?

Lees ook: Met de auto van de zaak op vakantie? De fiscus betaalt mee!

Lees ook: Verlaging van de BPM. Goed nieuws voor de autokopers

Erik Verkuijlen

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief