Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

De wet DBA? Leuker kunnen we het niet maken wel makkelijker

Vrijdag 25 november 2016

Op 18 november jl. heeft onze Staatsecretaris Wiebes bekendgemaakt dat de wet DBA voorlopig wordt uitgesteld: in ieder geval tot 2018. Uiteindelijk is de staatsecretaris gezwicht voor de vele klachten vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties. De 1.801 meldingen bij het Meldpunt DBA in de periode van 17 oktober 2016 tot 14 november 2016 zullen ook hebben bijgedragen om te komen tot dit besluit.

De hele wet DBA heeft ondernemend Nederland veel gekost en heeft het zeker niet makkelijk gemaakt voor ons allen. De Belastingdienst heeft tot 14 november 6.143 modelovereenkomsten ontvangen. Zo’n 1.600 overeenkomsten zijn afgewezen. Al met al een hoop werk en wat heeft het ondernemend Nederland tot op heden gebracht? Kan het niet eenvoudiger?
In mijn ogen gaat de fiscus volledig voorbij aan de drijfveren van onze ondernemers. Waarom willen onze ondernemers ondernemer zijn? Een aantal van deze drijfveren zijn:

 • Een ondernemer wil eigen baas zijn, wil zelf bepalen hoe hij zijn of haar werk verricht, zonder dat daar een baas boven zit;
 • Een ondernemer is ervan overtuigd dat hij of zij het gat in de markt heeft gevonden. Een ondernemer heeft een geweldig idee, een gat in de markt en met een eigen bedrijf wil men daar een succes maken;
 • De flexibiliteit spreekt ondernemers aan, als zelfstandig ondernemer is men veel flexibeler dan grote bedrijven.
 • Een ondernemer wil zelf bepalen hoe hij of zij zijn tijd indeelt, een eigen bedrijf geeft de ondernemer de mogelijkheid om de balans tussen werk en privé beter in te richten;
 • Een eigen bedrijf geeft de ondernemer het ultieme gevoel van vrijheid;
 • Een ondernemer is eigenwijs gaat zijn eigen weg en heeft moeite met gezag.

Natuurlijk is het goed dat onze overheid opkomt voor de zwakkeren in onze samenleving en dat zij kritisch is op schijnconstructies waarin werknemers gedwongen worden zich als zelfstandig ondernemer te vestigen. Middels controle en handhaving moet hierop hard worden ingegrepen. Dit neemt niet weg dat er in Nederland een grote groep van zelfstandigen is die bewust kiest voor het zelfstandig ondernemerschap met alle lusten en lasten die daar bij horen.

De eisen die de belastingdienst stelt aan een ondernemer zijn duidelijk.

 • Een ondernemer maakt winst of heeft de verwachting op korte termijn winst te maken;
 • Als ondernemer bepaal jezelf hoe je jouw onderneming inricht of hoe je jouw werkzaamheden verricht en uitvoert
 • Als ondernemer beschik je over kapitaal en dit kapitaal investeer je in bijvoorbeeld machines, reclame, inhuur van mensen en verzekeringen.
 • Als ondernemer moet je de nodige tijd besteden aan je onderneming, voor het verkrijgen van zelfstandige aftrek minimaal 1.225 uur.
 • Als ondernemer dien je te beschikken over meerdere opdrachtgevers, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico's te verminderen.
 • Als ondernemer dien je ook voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Je moet ondernemersrisico lopen met andere woorden er bestaat een risico dat opdrachtgevers niet betalen(debiteurenrisico), je bent afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van jouw producten en diensten.
 • Als ondernemer ben je aansprakelijk bent voor de schulden van de onderneming.

Hier werd tot voor kort op getoetst bij de aanvraag van de VAR-verklaring. Laat de ondernemer bij de aanvraag van de Var de volgende vragen beantwoorden.

 1. Bent u zich er als ondernemer van bewust dat in geval van arbeidsongeschiktheid u geen recht heeft op een uitkering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid en dat u zich zelfstandig voor dit risico dient te verzekeren.
 2. Bent u zich er als ondernemer van bewust dat in geval u geen werk heeft u geen recht heeft op een uitkering in het kader van de werkloosheidswet;
 3. Bent u zich als ondernemer van bewust dat u zelfstandig verantwoordelijk bent voor de opbouw van pensioen en het afdekken van u overlijdensrisico.

Als al deze vragen bevestigend worden beantwoord, dan neemt de ondernemer in kwestie bewust afstand van werknemersrechten.

Voor opdrachtgevers geeft het duidelijkheid als de belastingdienst vervolgens concludeert en verklaart dat (potentiële) opdrachtgevers gevrijwaard zijn van de heffing van sociale lasten. Dit kan prima worden toegevoegd aan de oude VAR.

Lees ook: De VAR verdwijnt en maakt plaats voor de (model)overeenkomst

Lees ook: Van VAR naar modelovereenkomst

Lees ook: Bedrijven ontdoen zich massaal van zzp'ers?!

Lees ook: Wet DBA: van uitstel komt afstel?

Lees ook: Wet DBA: van uitstel komt afstel. Hoe nu verder met de ZZP'ers?

Franklin van de Langenberg

Werkzaam sinds 2011 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief