Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Debiteur betaalt niet: ook incassokosten doorberekenen!

Maandag 10 augustus 2015

Een debiteur die zijn facturen niet, niet tijdig of niet volledig betaalt is naast de wettelijke (handels)rente, doorgaans ook incassokosten verschuldigd.

In het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten zijn nadere regels gesteld ten aanzien van de hoogte van de buitengerechtelijke kosten. In hoofdlijnen geldt het volgende:

Factuurbedrag (zonder rente)

Incassokosten (in percentages van factuurbedrag)

Over de eerste EUR 2.500,= 15%
Over de volgende EUR 2.500,= 10%
Over de volgende EUR 5.000,= 5%
Over de volgende EUR 190.000,= 1%
Over het meerdere van de hoofdsom 0,5% met een maximum van EUR 6.775,=

 

Bij een handelsovereenkomst bedragen de incassokosten minimaal EUR 40,=. De debiteur is de incassokosten verschuldigd vanaf de dag na de dag waarop de wettelijke of overeengekomen betalingstermijn is verstreken. Het sturen van een aanmaning is daarvoor niet vereist.

Bedrijven kunnen in hun algemene voorwaarden afwijkende bepalingen opnemen over de verschuldigde incassokosten, zoals:
- een volledige vergoeding van de gemaakte kosten;
- een vast bedrag (bijvoorbeeld EUR 500,=);
- een vast percentage (bijvoorbeeld 15%).

Indien de debiteur een consument is, gelden andere regels. Dan zijn de incassokosten pas verschuldigd nadat aan hem een aanmaning is gestuurd met een betalingstermijn van (minimaal) veertien dagen. De zogeheten “14 dagenbrief”. Na het versturen van deze brief is de consument het bedrag aan incassokosten ook daadwerkelijk verschuldigd.

Zijn de gevorderde buitengerechtelijke kosten buitenproportioneel hoog, bijvoorbeeld in vergelijking met de wettelijke tarieven, dan heeft de rechter altijd de mogelijkheid om tot matiging van de buitengerechtelijke kosten over te gaan.

Wilt u meer weten over het in rekening brengen van incassokosten of uw algemene voorwaarden hier op laten toetsen of aanpassen, neem dan contact op met een van onze juristen.

Lees ook: Het recht van retentie: een vaak vergeten zekerheidsrecht

Lees ook: Ze betalen niet!

Lees ook: Opletten met terugvragen BTW op oninbare vorderingen!

Lees ook: Achterstand met betalen van facturen? Let op BTW verrekening

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief