Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Heeft u een micro-onderneming?

Donderdag 10 december 2015

Op 1 november 2015 is de micro-onderneming geïntroduceerd.
Een micro-onderneming is volgens artikel 2:395a lid 1 en 2 BW een rechtspersoon met de volgende kenmerken.

  1. De waarde van de activa volgens de balans, gewaardeerd op de grondslag van verkrijgings- of vervaardigingsprijs, bedraagt niet meer dan € 350.000;
  2. De netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 700.000;
  3. Het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan tien.

Wanneer twee opeenvolgende jaarlijkse balansdata voldaan wordt aan 2 van de hiervoor vermelde 3 criteria dan is er sprake van een micro-entiteit. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op de boekjaren die op of na 1 januari 2016 aanvangen, toepassing over boekjaar 2015 is wel mogelijk maar let op; dan moet u wel alle bepalingen uit deze nieuwe wetgeving toepassen. Dit betekent ook dat u uiterlijk 31 december 2016 de jaarrekening van uw B.V. moet publiceren.

Welke voordelen biedt deze micro-onderneming?
Een micro-entiteit kan gebruik maken van een aantal vrijstellingen, en wel de volgende.

  • Een micro-onderneming kan volstaan met een beperkte balans (artikel 2:395a lid 4 BW) en winst- en verliesrekening (artikel 2:395a lid 5 BW);
  • Een micro-onderneming is niet verplicht een toelichting bij de jaarrekening te geven, is echter wel verplicht de niet in de balans opgenomen verplichtingen en kredieten en voorschotten verleend aan bestuurders en commissarissen te vermelden (volgens een schrijven van de Raad voor de jaarverslaggeving van 21 april 2015).

De micro-onderneming kan volstaan met een verslag bestaande uit slechts 2 bladzijden, waarbij alleen een balans gepubliceerd kan worden.
Gevolg een aanzienlijke kostenbesparing voor de micro-onderneming!

Is goedkoop echter geen duurkoop?
De mogelijkheden die de micro-onderneming biedt klinken natuurlijk aantrekkelijk, maar zijn ze dat ook? Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Ik adviseer u samen met uw accountant te kijken naar de informatiebehoefte bij de gebruikers van de jaarrekening. Welke informatiebehoefte heeft uw bankier, hebben uw participanten en heeft u als bestuurder en aandeelhouder. Als deze uitgebreider is dan hetgeen ik hiervoor heb beschreven dan adviseer ik u goed na te denken over de inhoud en kwaliteit van uw jaarrapportage. Met het verstrekken van te weinig informatie kunt u zich enorm te kort doen, want wat gebeurt er als door de beperkte informatieverstrekking uw krediet wordt opgezegd of uw participanten het vertrouwen in uw onderneming opzeggen. Is goedkoop dan geen duurkoop?

Ook bij deze keuze kan uw accountant u ondersteunen. Uw accountant is als specialist, als geen ander, in staat zorg te dragen voor een kwalitatief goede rapportage. De kwaliteit van onze werkzaamheden wordt namelijk geborgd door onze gedrags- en beroepsregels (VGBA): deskundigheid, professionaliteit en integriteit.

Lees ook: Wanneer is een onderneming controleplichtig?

Lees ook: Kleine B.V.'s krijgen minder voor hetzelfde geld!

Franklin van de Langenberg

Werkzaam sinds 2011 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief