Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Heffing box 3 buitensporige last, en nu?

Donderdag 22 maart 2018

De heffing over uw vermogen, de vermogensrendementsheffing, ligt al tijden onder vuur. Bij de introductie in 2001 leek dat een schappelijk tarief. Toenmalig Minister van Financiën Gerrit Zalm zei het zo: “elke sukkel haalt meer dan 4% rendement”. U en ik weten inmiddels wel beter.

Rechtspraak
Wat volgde waren procedures bij de rechter, waarin belastingplichtigen aangaven dat de heffing van 30% over een fictief rendement van 4% een buitensporig hoge last is die in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechters gaven iedere keer aan dat wat hen betreft hier geen sprake van was, tot enkele weken geleden. In januari gaf Gerechtshof Amsterdam aan dat zij vindt dat inderdaad sprake is van een buitensporig hoge last.

Wetgever aan zet
En nu? Hoeft u in uw aangifte inkomstenbelasting geen rekening meer te houden met box 3? Helaas… De rechter gaf in zijn oordeel tevens aan dat de wetgever allereerst de tijd moet krijgen om de wet aan te passen. Tot die tijd is de box 3 heffing nog “gewoon” geoorloofd.

Bezwaar maken?
Deze zaak speelde over de jaren 2013 en 2014. Heeft het zin om bezwaar te maken tegen uw aangifte inkomstenbelasting 2017? Dat is zeer de vraag. Vooruitlopend op deze uitspraken heeft de wetgever de box-tarieven al verlaagd en meer laten aansluiten op de huidige lage spaarrente. Zo wordt in 2018 in de eerste schijf met 2% rendement gerekend.

Uiteindelijk zal er ongetwijfeld weer geprocedeerd gaan worden of hiermee op dit moment nog steeds sprake is van een buitensporig hoge last. Wij achten de kans van slagen van deze procedures echter heel beperkt.

We houden u in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Lees ook: Belastingverzwaring dreigt voor MKB-ondernemer

Lees ook: Ondernemer met schuld aan eigen BV krijgt sigaar uit eigen doos

Jeroen van Boekel

Vennoot

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief