Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Help! Ik heb een pensioengat!

Vrijdag 26 oktober 2018

Als je in loondienst bent hoef je meestal niet na te denken over je pensioenvoorziening. Over het algemeen is er een pensioenregeling vanuit de werkgever en de inleg wordt automatisch ingehouden van je loon. Voor een ondernemer is dat anders; die moet het zelf regelen.

In economisch mindere tijden is er vaak te weinig aandacht voor voldoende centen voor later. Veel ondernemers zijn blij het hoofd boven water te kunnen houden. Nu het economisch beter gaat is het verstandig te bekijken of de opbouw van een oudedagsvoorziening toereikend en/of optimaal is. Als er een pensioentekort is mogen betaalde premies of stortingen voor een lijfrente in aftrek gebracht worden in de aangifte inkomstenbelasting. De hoogte van dat tekort bepaalt hoeveel er in aftrek gebracht mag worden.

Jaarruimte en reserveringsruimte
Je hebt jaarruimte tot je beschikking als je in het vorige kalenderjaar een pensioentekort hebt. Als er in de jaren daarvoor ook een pensioentekort was, dan bestaat er reserveringsruimte. Reserveringsruimte blijft zeven jaar bestaan. Daarna vervalt het bedrag dat nog in aftrek gebracht had mogen worden. Aan de reserveringsruimte zit echter wel een maximum. Je mag nooit meer aftrekken dan dat maximum. De belastingdienst heeft op haar website een hulpmiddel Lijfrentepremie vanaf 2016. Daarmee kun je berekenen hoeveel ruimte je hebt.

Betaalde premies of stortingen mag je bij voldoende ruimte in aftrek brengen in je aangifte inkomstenbelasting, als Uitgaven voor inkomensvoorziening in Box 1. Indien je het stort op een bankspaarproduct dan is het saldo wat op die geblokkeerde bankspaarrekening staat vrijgesteld voor de inkomstenbelasting. Het saldo op die bankspaarrekening is dus ook niet belast als vermogen uit sparen en beleggen, in Box 3.

Uitkering
Indien de oudedagsvoorziening tot uitkering komt, is deze uitkering belast. Voordeel is dat die uitkering dan vaak tegen een lager tarief is belast, omdat de inkomsten dan lager zijn en het tarief voor premies volksverzekeringen lager is na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Ontwikkeling tarieven
Op Prinsjesdag werd al bekend gemaakt dat de tarieven in de inkomstenbelasting een dalende tendens volgen. Van die daling kun je dus optimaal profiteren door de premie in aftrek te brengen tegen een hoger tarief dan waartegen de uitkering te zijner tijd belast zal zijn. Vooral in 2018 en 2019 is premie storten en aftrekken nog voordelig. Vanaf 2020 wordt het maximale tarief waartegen je de premie mag aftrekken namelijk steeds verder afgebouwd. Wacht dus niet te lang met het maken van een keuze.

Een goed advies en de juiste timing zijn van groot belang voor een optimaal rendement. Wij helpen daar graag bij.

Pim van Diepenbeek

werkzaam sinds 2010 bij vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief