Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Hoe verwerken we Bitcoins?

Donderdag 08 februari 2018

Als je de laatste tijd niets over Bitcoins hebt gehoord, dan heb je volgens mij onder een steen gelegen. Bitcoins zijn hot. Iedereen heeft het er over; in het nieuws, op kantoor, maar ook in de kroeg. In Turkije schijnt zelfs een voetbaltransfer in Bitcoins afgerekend te zijn. Iedereen heeft er een mening over. Mijn mening is dat er wel een gevaar aan kleeft. Hoe ontwikkelt zich de waarde? Is dat houdbaar op de lange termijn? Ik zie geen stabiliteit. Dat blijkt ook uit de sterke daling van de afgelopen dagen.

Bitcoins op naam van de onderneming
Bitcoins kunnen zakelijk aangekocht worden. Voor ons als accountant is dat een uitdaging. We moeten namelijk bepalen hoe we de Bitcoins waarderen en presenteren in de jaarrekening. Betreft het valuta (liquide middelen), zijn het effecten, is het een belegging of wordt er voorraad aangehouden?

Er zijn (nog) geen specifieke richtlijnen voor de verwerking van Bitcoins in de jaarrekening. Liquide middelen worden gedefinieerd als kasmiddelen, tegoeden op bankrekeningen, wissels en cheques. Bitcoins vallen volgens mij niet onder de definitie van liquide middelen. Als het onder de effecten gepresenteerd wordt, dan moet het gewaardeerd worden tegen aankoopprijs, dan wel lagere marktwaarde of eventueel tegen de koerswaarde op balansdatum. Beurswaarde kennen we in deze niet. Effecten die aan de effectenbeurs genoteerd zijn hebben hun eigen beurswaarde.

Bitcoins in privé
Indien Bitcoins in privé aangehouden worden is het mijns inziens eenvoudiger. Ze moeten aangegeven worden als overige bezittingen in Box 3, inkomen uit sparen en beleggen. De waarde op 1 januari van het betreffende jaar is de koerswaarde per die dag. Anders dan bij bank- en spaarsaldi en effecten krijgt de belastingdienst geen rechtstreeks bericht over de stand van zaken met betrekking tot Bitcoins van een belastingplichtige.

Praktijk
Ik ben in de praktijk nog geen (zakelijke) Bitcoins tegengekomen, maar dat kan volgens mij niet lang meer duren. Wie daagt me uit?

Pim van Diepenbeek

werkzaam sinds 2010 bij vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief