Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Inzet verborgen camera's in strijd met privacy?

Donderdag 01 maart 2018

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 9 januari 2018 geoordeeld dat verborgen camera’s, die een Spaanse werkgever had ingezet om te kunnen aantonen dat personeelsleden zich schuldig maakten aan diefstal, een inbreuk vormden op de privacy van de werknemers. Het Europese Hof oordeelt dat de beëindigingen van de arbeidsovereenkomsten op basis van de camerabeelden rechtsgeldig hebben plaatsgevonden. Echter, de werknemers krijgen wel een schadevergoeding toegekend, omdat hun privacy is geschonden door het gebruiken van verborgen camera’s.

Cameratoezicht is in sommige gevallen gewenst ook als hierdoor de privacy van werknemers wordt geschonden, bijvoorbeeld omdat het vermoeden bestaat dat er sprake is van diefstal of fraude.

De inzet van verborgen camera’s is echter niet vormvrij. Werkgevers dienen zich er van bewust te zijn dat in de rechtspraak is aanvaard dat ook op de werkplek een zekere mate van privacy gerespecteerd moet worden. De inzet moet evenredig zijn aan het op te sporen wangedrag en de inzet moet noodzakelijk zijn om dit wangedrag op te kunnen sporen. Daarbij geldt dat inbreuk op het recht op privacy zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) in werking. Niet-correcte naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy kan leiden tot onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens en boetes. Ook de inzet van camera’s valt onder deze wetgeving.

Bij het inzetten van (verborgen) camera’s en de vraag of er sprake is van een schending van privacy, dient u onder andere rekening te houden met de volgende punten:

  • er dient sprake te zijn van een uitzonderlijke situatie. Er is bijvoorbeeld een redelijk vermoeden van diefstal;
  • de inzet van verborgen camera’s mag slechts tijdelijk zijn en er worden niet meer personen en/of plaatsen in beeld gebracht dan noodzakelijk is voor het doel;
  • werknemers dienen er vooraf op te worden gewezen dat verborgen cameratoezicht in bepaalde situaties (zoals diefstal) mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld in een personeelsreglement;
  • als een ondernemingsraad is ingesteld, moet deze vooraf hebben ingestemd met de (mogelijke) inzet van verborgen camera’s.

Wanneer u meer vragen heeft over privacy of het gebruik van camera’s, neemt u dan contact met ons op.

 

Lees ook: Privacy (pffff....!!)

Lees ook: Nieuwe privacywet AVG van kracht in mei 2018

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief