Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Kabinetsplannen Rutte III: Winst uitstellen en dividend eerder uitkeren!?

Vrijdag 13 oktober 2017

Zo weinig als Prinsjesdag 2017 aan fiscale maatregelen opleverde (zie hier), zoveel fiscale maatregelen staan er in de deze week gepresenteerde kabinetsplannen van Rutte III. Ik beperk me in deze blog graag tot de gevolgen die dit voor de DGA en zijn B.V. heeft.

Zoals verwacht bestaan de kabinetsplannen uit een stukje zoet en zuur. Het zoete van de plannen voor de DGA en zijn B.V. zit in de volgende zaken:

-      Stapsgewijze verlaging van het VPB-tarief met 4%, uiteindelijke tarieven vanaf 2021 worden:
o   Winst tot € 200.000:                  16% Vpb-heffing
o   Winst boven € 200.000:     21% Vpb-heffing

-      Afschaffing dividendbelasting, dit leidt niet tot een belastingbesparing, maar vermindert wel de administratieve lasten.

Deze tariefsverlaging moet uiteraard worden gefinancierd en ook moet het verschil met de ondernemer in de inkomstenbelasting (eenmanszaak of V.O.F.) niet uit de pas gaan lopen. Het kabinet heeft de financiering gevonden in een verbreding van de grondslag waarover belasting wordt geheven, oftewel het zuur van de kabinetsplannen. Deze bestaan voor de DGA en zijn B.V. uit:
-      Beperking voorwaartse verliesverrekening in de B.V. tot 6 jaar in plaats van 9 jaar;
-      Beperking van de afschrijving op onroerende zaken die in gebruik zijn binnen de onderneming tot maximaal de WOZ-waarde;
-      Verhoging van het tarief van de aanmerkelijk belangheffing van 25% naar 28,5%.

Mijn eerste conclusie na het lezen van deze plannen is voor de korte termijn: Winsten zoveel mogelijk, binnen de mogelijkheden van de fiscale wet- en regelgeving, uitstellen. Immers voorlopig is het tarief nog steeds 20% respectievelijk 25%. Als de kabinetsplannen doorgaan is winst in de toekomst lager belast dan nu.

Daarnaast lijkt het kabinet u te willen prikkelen om eerder dividend naar privé uit te keren. Dat is op dit moment namelijk goedkoper (25% heffing) dan over een paar jaar (28,5% heffing). Er zijn echter talloze situaties denkbaar waarbij het uitkeren van dividend aan u als DGA niet wenselijk of mogelijk is. Als er geen fatsoenlijke overgangsregeling komt, betekent dit dat de al aanwezige opgebouwde winst- en stille reserves in uw B.V. van het ene op het andere moment zwaarder worden belast. Zonder een nette regeling wordt u feitelijk met terugwerkende kracht zwaarder belast. Ik vraag me dan ook af of dit plan ongeschonden de eindstreep gaat halen.

Hetzelfde geldt voor de verkorting van de termijn voor verliesverrekening van 9 naar 6 jaar. Ook hiervoor zal een nette overgangsregeling moeten komen, zodat de bestaande rechten van de B.V. niet worden beperkt.

Ik ben zeer benieuwd of en in welke vorm deze en andere aangekondigde regelgeving uiteindelijk tot stand zal komen. Ik houd u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Lees ook: Positiviteit

Erik Verkuijlen

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief