Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Kunnen leveranciers van V&D hun eigendomsvoorbehoud inroepen?

Donderdag 14 januari 2016

In het faillissement van V&D hebben de curatoren eind december medegedeeld dat de leveranciers maximaal 70% van de gerealiseerde verkoopwaarde van hun goederen zullen terugkrijgen, terwijl zij op basis van de door hen bedongen eigendomsvoorbehouden nog 100% eigenaar van deze goederen zijn (aldus het FD van 13 januari 2016). Mag dat zomaar? Advocaten van de leveranciers spreken van misbruik.

Nu is het faillissement van V&D een uitzonderlijk faillissement. Doorgaans zal een leverancier op vrij korte termijn nadat het faillissement is uitgesproken, zijn goederen kunnen opeisen bij de curator. Een leverancier moet dan wel kunnen aantonen dat er sprake is van een rechtsgeldig overeengekomen eigendomsvoorbehoud.

Vaak is een eigendomsvoorbehoud opgenomen in de algemene (leverings)voorwaarden. Zorg er daarom voor dat deze algemene voorwaarden ook van toepassing zijn. En dat het voorbehoud op de juiste wijze is geformuleerd. In menig faillissement vist de leverancier achter het net, omdat het eigendomsvoorbehoud niet rechtsgeldig is overeengekomen of een te beperkte strekking heeft. Afgifte kan dan niet afgedwongen worden.  

Tenslotte, zorg er ook voor dat de geleverde goederen herkenbaar en identificeerbaar zijn. De leverancier moet bij de curator immers aantonen welke spullen van hem zijn. Voorkom discussies hierover door duidelijk zichtbaar te maken van wie de goederen afkomstig zijn. Dit kan eenvoudig door bijvoorbeeld een logo op de verpakking te plaatsen.

Wilt u er zeker van zijn dat ingeval van een faillissement van een van uw klanten u met succes een beroep kunt doen op een eigendomsvoorbehoud, neem dan contact op met een van onze juristen.

Lees ook: Het recht van retentie: een vaak vergeten zekerheidsrecht

Lees ook: Europese Hof zet streep door vooropgezette doorstart na faillissement

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief