Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Let goed op juiste facturering

Donderdag 25 januari 2018

In de praktijk hoor ik regelmatig dat de facturering van bedrijven onderling in principe niet zo belangrijk is, aangezien de omzetbelasting neutraal werkt. De BTW is namelijk bedoeld om de eindgebruiker te belasten en niet de ondernemers in de keten. De BTW die een afnemer in rekening brengt aan een andere onderneming, door de ontvanger van de factuur kan als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. Dus 21% BTW op de factuur in plaats van 6% of andersom, geen probleem zal menig ondernemer denken. Maar dit is een stuk complexer dan het lijkt. Ik leg uit waarom.

Op basis van artikel 37 dient alle BTW die - zowel terecht als onterecht - is gefactureerd, afgedragen te worden aan de fiscus. Dit lijkt geen probleem te zijn mits de betaling ook daadwerkelijk wordt ontvangen.

Echter: De belastingdienst mag de onterecht gefactureerde omzetbelasting weigeren als voorbelasting bij de ontvanger van de factuur. Dan blijft er dus daadwerkelijk omzetbelasting ‘hangen’. Met een soepele inspecteur is hier wellicht nog wel uit te komen als aangetoond kan worden dat de BTW ook daadwerkelijk is afgedragen, maar geheel zeker is dit allerminst!!

Zo’n zelfde discussie speelt op het niveau van de holding-BV en werkmaatschappij-BV. Als wordt aangenomen dat de holding een factuur uitreikt met 21% omzetbelasting voor managementwerkzaamheden ten behoeve van de werkmaatschappij en de fiscus constateert dat er sprake is van een fiscale eenheid BTW (let op: deze is er van rechtswege en hoeft niet te worden aangevraagd zoals een fiscale eenheid VPB!), dan is er ook sprake van ten onrechte gefactureerde omzetbelasting. In geval sprake is van een holding met een (of meerdere) werkmaatschappij(en) is het zeer belangrijk om de eisen voor fiscale eenheid BTW goed in beeld te hebben alvorens de facturering op te kunnen stellen. Bij twijfel over het al dan niet aanwezig zijn van een fiscale eenheid bestaat de mogelijkheid om in vooroverleg met de fiscus te treden. Hiermee voorkom je achteraf discussie met de fiscus met alle fiscale gevolgen van dien.

Mocht u na het lezen van deze tekst twijfelen of de fiscale gevolgen voor uw onderneming goed in beeld zijn gebracht, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of belastingadviseur.

 

Lees ook: Opletten met terugvragen BTW op oninbare vorderingen
Lees ook: Achterstand met betalen van facturen? Let op BTW verrekening
Lees ook: Liquiditeitsvoordeel door BTW teruggave op oude debiteuren?!

Cor van den Broek

Werkzaam sinds 2015 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief