Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Maart: Aangiftetijd, maar hoe lang nog?

Donderdag 02 maart 2017

De carnaval is voorbij, de deadline 1 mei komt alweer dichterbij. Erik Verkuijlen, werkzaam op de vestiging Wanroij, is druk bezig met de aangiften 2016. Waar u voorheen tot 1 april de tijd had om uw aangifte in te dienen, is deze termijn inmiddels alweer enige jaren met een maand verlengd tot 1 mei.

De reden voor deze verlenging is gelegen in de zogenoemde Vooringevulde Aangifte (ook wel VIA). De aangifte is namelijk pas vanaf 1 maart online beschikbaar.

Doordat veel gegevens al door de belastingdienst zijn ingevuld lijkt de aangifte tegenwoordig een fluitje van een cent. Maar het blijft natuurlijk opletten, de ingevulde gegevens zijn niet altijd compleet. Controle is dus noodzakelijk en van belang om te zorgen dat u niet teveel belasting betaalt, maar natuurlijk ook om te voorkomen dat u een vervelende navordering in de bus krijgt.

Hoelang zal deze oer-Hollandse routine nog duren? Gezien de toename van automatisering en standaardisering van het belastingstelsel lijkt het nog maar een kleine stap naar afschaffing van het zelf invullen van de aangifte. De belastingdienst beschikt voor het gros van de belastingplichtigen over alle informatie om direct een belastingaanslag op te leggen. Een stukje administratieve lastenverlichting voor de burger.

Er zijn echter nog steeds een aantal aftrekposten die dit in de weg staan. U kunt hierbij denken aan de aftrek van ziektekosten, giften, alimentatie e.d. Zolang deze aftrekposten via de jaarlijkse belastingaangifte lopen zit een afschaffing van de aangifteplicht er mijns inziens niet in. De belangrijkste en grootste sta in de weg voor afschaffing van de aangifteplicht is echter de hypotheekrente-aftrek. Natuurlijk zijn de hypotheekgegevens van nagenoeg iedereen bij de fiscus bekend. Er zijn en blijven echter situaties die niet in een standaardaangifte vatbaar zijn, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan verhuis- en echtscheidingssituaties.

Ik denk dat er voor zowel de hypotheekrente-aftrek als voor de andere genoemde aftrekposten alternatieven denkbaar zijn, die het verlies van deze aftrekposten kunnen compenseren. De verkiezingsprogramma's van de grote politieke partijen geven echter geen blijk van enige politieke wil tot versnelde afschaffing van de hypotheekrente-aftrek.

Ondanks dat de wijze van het doen van aangifte in de loop der jaren is gewijzigd en steeds eenvoudiger wordt, verwacht ik dat deze oerhollandse traditie nog jarenlang in stand zal blijven. Rest mij u succes te wensen met uw belastingaangifte! Voor vragen weet u mij te vinden!

Lees ook: Belastingaangifte? Doe het op tijd!
Lees ook: De aangifte inkomstenbelasting: simpel toch?

Erik Verkuijlen

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief