Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

MIA en VAMIL regeling ook weer voor 2019 voor agrariërs van toepassing.

Vrijdag 25 januari 2019

Er zijn toch nog steeds “lichtpuntjes” vanuit de overheid richting de agrarische sector.

De asbestsubsidie is er helaas niet meer. De voorlopers die asbest tijdig verwijderd hebben zijn beloond met subsidie. De nieuwe regeling lijkt een soort lening te worden, dus geen subsidie meer. Dus voor degene die hoopten dat de subsidie regeling verlengd zou gaan worden, is dat een tegenvaller.

De MIA VAMIL en EIA is ook voor de agrarische sector wel verlengd
Als u milieuvriendelijke investeringen in 2019 gaat betalen, denk dan ook aan de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en/of Energie-investeringaftrek (EIA). Het is zonde dat dit potje van de overheid onbenut gelaten zou worden als u toch de investering(en) doet die van toepassing zijn.

Bij de VAMIL MIA lijst kunt u denken aan groen label kassen, proefstallen, duurzame stallen, apparatuur of voorzieningen voor gescheiden opvang van mest en urine in bestaande varkens- of rundveestallen, ruwvoermengsysteem voor herkauwers, stofemissiereducerende technieken voor pluimveestallen, ondergrondse kadaverkoeling met natuurlijk koudemiddel, spuitmachines voor plaatsspecifieke toediening, met driftbeperking of met restvloeistofreductie, apparatuur voor plaatsspecifieke bemesting, voorzieningen ter voorkoming erfafspoeling bij akkerbouw- en veehouderijbedrijven, mechanische onkruidbestrijding met GPS/GIS-systeem en emissiearme of milieuvriendelijke mobiele machines.

Op de EIA lijst 2019 staan onder andere HR-luchtverwarmer, warmteterugwinningssysteem uit luchtwassers, verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen, debietregeling ventilator, warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht, isolatie voor bestaande constructies, LED-verlichting in of bij bestaande bedrijfsgebouwen, droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen, warmtepomp, energiezuinige koel- en vriesinstallatie, energie-efficiënte melkkoeling en grondwarmtewisselaar.

Nogmaals, het zou toch jammer zijn dat u een leuke fiscale aftrekpost laat zitten, die de overheid ook voor de agrarische sector heeft klaar staan. Ook de agrarische sector verdient deze (fiscale) steun!

Gerwin Angenendt

Werkzaam sinds 2011 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief