Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Nieuwe ontslagregels voor payrollwerknemers

Donderdag 15 januari 2015

Een belangrijke vraag die bij payrollconstructies speelt is of de opdrachtgever als werkgever moet worden beschouwd of toch het payrollbedrijf. Die vraag komt met name aan de orde bij ontslag: als de opdrachtgever om welke reden dan ook van de payrollwerknemer af wil, beëindigt hij doorgaans de overeenkomst met het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf heeft vervolgens een goede grond de arbeidsovereenkomst met de payrollwerknemer via het UWV te beëindigen, er is immers geen werk meer.

Dit blijft echter niet zo. Wat is namelijk het geval?

De wet zweeg tot voor kort in alle talen over de payrollovereenkomst, maar hier is per 1 januari 2015 verandering in gekomen. In het Ontslagbesluit is vanaf deze datum een nieuwe regeling opgenomen voor het ontslag van payrollwerknemers. In het Ontslagbesluit staan de richtlijnen waaraan het UWV is gebonden bij de beoordeling omtrent het al dan niet verlenen van een ontslagvergunning. Het doel van de nieuwe regeling is om oneigenlijk gebruik van payrollconstructies tegen te gaan en payrollwerknemers hetzelfde niveau van ontslagbescherming te bieden als de reguliere werknemers.

Wat is er nu eigenlijk per 1 januari 2015 veranderd? Hoewel het payrollbedrijf onder de nieuwe regeling nog steeds als formele werkgever wordt gezien, zijn vanaf die datum de omstandigheden bij de opdrachtgever bepalend bij de beoordeling van het voornemen tot ontslag van een payrollwerknemer. Het UWV zal nagaan of bij de opdrachtgever sprake is van zodanige omstandigheden dat toestemming voor het ontslag van de payrollwerknemer kan worden verleend.

In de situatie waarin een opdrachtgever een payrollovereenkomst opzegt vanwege bedrijfseconomische omstandigheden (er is bijvoorbeeld onvoldoende werk), zal door het payrollbedrijf aannemelijk moeten worden gemaakt dat het vervallen van een arbeidsplaats bij de opdrachtgever noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering. Daarbij dient het payrollbedrijf tevens rekening te houden met de regels voor het bepalen van de ontslagvolgorde (het afspiegelingsbeginsel) binnen de onderneming van de opdrachtgever. Ook dit laatste is nieuw.

Door al deze wijzigingen in het Ontslagbesluit zal het voor payrollbedrijven moeilijker worden om payrollwerknemers te ontslaan. De verwachting is ook dat de maatregelen zullen leiden tot een verhoging van de payrolltarieven en aanpassing van de payrollovereenkomsten.

De nieuwe regels zullen overigens alleen gelden voor arbeidsovereenkomsten tussen het payrollbedrijf en de payrollwerknemer die zijn ingegaan op of na 1 januari 2015. Later dit jaar zal per 1 juli 2015 het nieuwe ontslagrecht uit de Wet Werk en Zekerheid in werking treden en zal de regeling in het Ontslagbesluit al weer worden vervangen door de nieuwe Ontslagregeling. De daarin opgenomen regeling ten aanzien van payrolling is echter vergelijkbaar, maar geldt meteen voor alle op dat moment lopende arbeidsovereenkomsten tussen payrollbedrijven en payrollwerknemers.

Lees ook: Wetsvoorstel gelijke arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief