Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Nieuwe vennoten VOF aansprakelijk voor "oude" schulden?

Donderdag 02 april 2015

Recent is door de Hoge Raad beslist dat een vennoot van een vof (vennootschap onder firma) aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap die zijn ontstaan vóór zijn toetreding. Hoe kun je dit risico op aansprakelijkheid als toetredend vennoot zo veel mogelijk uitsluiten?

Om het risico op aansprakelijkheid zoveel mogelijk uit te sluiten is allereerst van belang dat vennoten die willen toetreden tot een vof moeten bedingen dat zij volledige inzage krijgen in de schuldenpositie van de vennootschap. Zij zullen daar uitgebreid onderzoek naar moeten (laten) doen.

Eventuele aansprakelijkheidsrisico’s kunnen dan vooraf in kaart worden gebracht.

Het is verder aan te bevelen dat toetredende vennoten afspraken maken met de bestaande vennoten over de onderlinge draagplicht van “oude” schulden van de vennootschap indien zij hierop worden aangesproken.

Aansprakelijkheid kan dan contractueel worden uitgesloten. Neem daarom een bijzondere bepaling op in de vof-akte die wordt opgesteld tussen de vennoten van de vof.

Kortom, laat u vooraf goed adviseren over de (uitsluiting van) risico’s wanneer u wilt toetreden als vennoot van een vof.

Overigens betekent deze uitspraak voor schuldeisers van een vof dat door het toetreden van een nieuwe vennoot zij er een extra verhaalsmogelijkheid bij krijgen.

 

Ook aansprakelijk voor “oude” schulden bij toetreding in een CV of maatschap?

Voorgaande aansprakelijkheid voor “oude” schulden geldt ook bij toetreding van een beherend vennoot in een commanditaire vennootschap. Bij een maatschap ligt het anders. Daarvoor geldt dat de vennoten enkel zichzelf binden. In dat geval zijn de vennoten niet hoofdelijk maar voor een gelijk deel aansprakelijk.

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief