Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Nieuwe versie Uitvoeringsregels ontslag

Donderdag 11 oktober 2018

In de huidige tijd behandel ik niet zoveel ontslagzaken vanwege bedrijfseconomische redenen meer. Toch neem ik hierbij kort de Uitvoeringsregels van het UWV door. Met ingang van 1 augustus 2018 geldt er namelijk een nieuwe versie ten aanzien van bedrijfseconomische redenen en langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze nieuwe versie vervangt de eerdere van het jaar 2016.

Een update was nodig vanwege nieuwe regelgeving. Uit jurisprudentie bleek ook dat er uitbreiding nodig was van de toelichting over de toepassing van de regels bij een ontslagaanvraag.

De belangrijkste aanpassingen en aanvullingen bij de Uitvoeringsregels bedrijfseconomisch ontslag zijn:

  • Hoe een werkgever zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voldoet aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bij ontslag;
  • Meer uitleg over omgaan met internationale situaties, bij ontslagvolgorde en afspiegeling;
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers;
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers. Een toegevoegde paragraaf over payrolling.

De belangrijkste aanpassingen en aanvullingen bij de Uitvoeringsregels LAO zijn:

  • Een toelichting op situaties rondom de WIA. Zoals: te late aanvragen en de bezwaarprocedure;
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers.

 

 

Heeft u vragen over de rechten en plichten rondom ontslag?

Neem dan contact op met mij of met één van de juridische specialisten bij OOvB.

s.geene@oovb.nl

Sebastiaan Geene

Werkzaam sinds 2009 bij vestiging Wanroij en Boekel

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief