Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Ontwikkelingen rondom Wet DBA: handhaving per 1 juli 2018 verruimd

Donderdag 12 juli 2018

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020.

Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit schrijven minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

Handhaving door de Belastingdienst

De Belastingdienst kon tot nu toe slechts bij een zeer beperkte groep kwaadwillenden handhaven, namelijk alleen als sprake is van een context van opzet, fraude of zwendel.

Per 1 juli 2018 richt de Belastingdienst zich niet langer op deze ernstigste gevallen maar ook op andere kwaadwillenden. Dit betekent dat de Belastingdienst kan gaan handhaven als voldaan is aan de volgende drie criteria:

- Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking;
- er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid;
- er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Verder is aangekondigd dat door de Belastingdienst de komende maanden minimaal 100 opdrachtgevers geselecteerd. Zij zullen door de Belastingdienst ook worden bezocht.

Met deze geselecteerde opdrachtgevers gaat de Belastingdienst in gesprek over hun werkwijze met hun opdrachtnemers. Bij de opdrachtgevers die met een goedgekeurde (model) overeenkomst werken, wordt dan nagegaan of er overeenkomstig de (model)overeenkomst wordt gewerkt.

Blijkt tijdens het toezicht dat er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking of schijnzelfstandigheid en ontstaat er een vermoeden dat daarmee sprake is van kwaadwillendheid, dan wordt een nader onderzoek ingesteld en kan de belastingdienst handhaven.

Hoe nu verder?

Aangekondigd is dat er nog dit jaar een verduidelijking komt van het begrip gezagsverhouding. Voorts wordt het wetsvoorstel ter vervanging van de Wet DBA eind van dit jaar verwacht. De beoogde aanpassingen zullen ook gevolgen gaan hebben voor het arbeidsrecht, het fiscale recht en het sociale zekerheidsrecht.

Kortom, er zijn volop ontwikkelingen maar er is (helaas) nog steeds weinig duidelijkheid.

Ilona Vinke-Cobussen
Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief