Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Openstelling Jonge Landbouwers subsidieregeling

Donderdag 08 december 2016

Tweede ronde jonge landbouwers subsidie regeling opengesteld: opnieuw een (te) beknopte lijst met investeringsopties.

Jonge landbouwers in provincie Noord-Brabant hebben nog minder mogelijkheden dan hun collega’s elders!

Tussen 1 december 2016 en 15 januari kunnen jonge landbouwers, die voldoen aan de voorwaarden, een subsidie aanvraag indienen voor specifiek benoemde investeringsopties. Dit is de tweede ronde van dit jaar. In maart/april was de eerste ronde met ook maar een beperkt aantal mogelijkheden.

Nu is de lijst landelijk gezien uitgebreid met een aantal opties tot in totaal 20 investeringsposten. De provincies bepalen weer ieder voor zich of en in hoeverre zij deze lijst volgen of niet. De Provincie Noord-Brabant springt er uit door van alle provincies slechts voor 14 posten subsidie te verlenen.

Naar mijn mening een gemiste kans: onze landbouwers hebben al te maken met extra zware eisen t.o.v. het buitenland. En nu komt er ook nog “oneerlijke concurrentie” per provincie om de hoek kijken.

Het probleem is echter dat de benoemde investeringsopties bijzondere investeringsuitgaven zijn die niet veel voorkomen. De vraag is of de jonge ondernemer in die fase toe is aan zulke investeringen. Immers, de onderneming is nog niet zo lang geleden overgenomen en de financieringsdruk is dus hoog. In de eerste periode na overname zal er dus meer focus liggen op aflossen en terugbrengen van financiering, naast de noodzakelijke investeringen die nodig zijn voor de directe bedrijfsvoering. Is er dan ruimte voor deze bijzondere investeringsposten? Slechts de uitzondering kan hiervan gebruik maken. Wel is de regeling ook toe te passen door jonge landbouwers die nog samen met hun ouder(s) in een VOF of maatschap zitten. Maar dan wordt de subsidie gekort. Dus het lijkt in eerste instantie een mooie regeling, maar de budgetten die opengesteld zijn, zullen wellicht niet snel op gaan.

Wat staat er dan op de lijst: zonnepanelen, windmolen, mestvergister, warmtekracht werkend op biomassa of regulier, kleine windturbine, bemesting/spuitapparatuur voor precisie landbouw, machines voor niet kerende grondbewerking, machines voor spitten en zaaien tegelijk, PGS voor koeien en automatische selectiepoort weiden, pad cooling in stallen voor veehouderij, warmtewisselaar in stallen voor veehouderij, waterbeheer voorzieningen ter verlaging risico’s verontreiniging door erfafspoeling of afvalwater, spuitmachine met restvloeistof reductie in akkerbouw. Daarnaast heb je nog in andere provincies dan Noord-Brabant: mestscheidingsinstallatie, koematras/waterbed, varkensvriendelijke vloeren, open water voorziening voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen, emissie arme vloeren voor niet gesloten stallen melkveehouderij en biobed of biofilter.

Bij vragen kunt u uiteraard bij ons terecht; g.angenendt@oovb.nl of nog sneller 0485-452817.

Gerwin Angenendt

Werkzaam sinds 2011 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief