Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Opletten met terugvragen BTW op oninbare vorderingen!

Woensdag 19 oktober 2016

Het terugvragen van reeds afgedragen BTW op oninbare vorderingen wordt eenvoudiger. Het is echter wel zaak om goed op te letten. Met name moet goed gelet worden op de te hanteren termijnen. De voorwaarden dienen strikt te worden nageleefd.

We komen het regelmatig tegen in de financiële administratie van onze cliënten; posten die al lange tijd openstaan en waarvan niet bekend is of het geld ooit ontvangen zal worden. Er moest namelijk aangetoond worden dat de vordering op de afnemer niet ontvangen zal worden. Vaak kon dat pas nadat de debiteur failliet was verklaard.

De belangrijkste wijziging per 1 januari 2017 betreft het tijdstip waarop het recht op teruggaaf ontstaat. Dat is het tijdstip waarop komt vast te staan dat de vordering niet zal worden betaald, MAAR in ieder geval één jaar na opeisbaarheid van de vordering.

Hoe moet je de afgedragen BTW dan terugvorderen? Het terugvragen kan via de normale BTW-aangifte. De teruggaaf kan in mindering gebracht worden in de BTW-aangifte over het tijdvak waarin het recht op teruggaaf ontstaat. Het bedrag dat in dat tijdstip afgedragen moet worden wordt dus verlaagd met het BTW-bedrag van de oninbare vordering.

Kortom: het is van belang dat de financiële administratie zodanig is ingericht dat oninbare vorderingen tijdig “ontdekt” worden, zodat de BTW tijdig teruggevorderd kan worden en er geen teruggaven verloren gaan. Uiteraard dienen facturen en andere bescheiden beschikbaar te zijn om de BTW daadwerkelijk terug te mogen vorderen.

Lees ook: Het recht van retentie: een vaak vergeten zekerheidsrecht

Lees ook: Ze betalen niet!

Lees ook: Debiteur betaalt niet: ook incassokosten doorberekenen!

Lees ook: Achterstand met betalen van facturen? Let op BTW verrekening!

Lees ook: Let goed op juiste facturering 

Pim van Diepenbeek

werkzaam sinds 2010 bij vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief