Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Over op SBR!

Donderdag 23 februari 2017

Langzamerhand gaat alles over op SBR, Standard Business Reporting. Dat houdt in dat alle (financiële) rapportages in een eenduidige taal aangeleverd kunnen worden aan de belastingdienst, andere overheidsorganisaties en aan banken. Vanuit administratieve software kunnen gegevens digitaal aangeleverd worden.

Men is zo verstandig geweest om het gebruik van SBR gefaseerd in te voeren. Daardoor kunnen alle betrokkenen de inspanningen spreiden. Het volgende tijdspad is gevolgd:

  • Sinds 1 januari 2013 is SBR de exclusieve aanlevermethode voor aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting;
  • Vanaf 2014 geldt dat ook voor de aangiften omzetbelasting;
  • Met ingang van 1 januari 2015 worden publicatiebalansen middels SBR gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;
  • Ook aangiften loonheffingen moeten vanaf 1 januari 2015 middels SBR aangeleverd worden.

Uiteraard verloopt de gehele implementatie met horten en stoten. Diverse partijen die altijd in alle vrijheid, solistisch hun werkzaamheden hebben verzorgd dienen zich nu aan te passen. En dat dient uiteindelijk allemaal op elkaar aan te sluiten. Maar toch zijn wij inmiddels in staat bovenstaande allemaal met behulp van SBR in te dienen.

SBR is vanaf 1 januari 2017 de standaard voor ondernemers die een financiering bij een bank willen aanvragen of tijdens de looptijd van hun huidige financiering financiële gegevens moeten aanleveren. Zij kunnen dit digitaal regelen via SBR. Banken zullen voor aanlevering via papier, e-mail of pdf behandelingskosten in rekening gaan brengen. Het is overigens zo, dat bij de meeste banken alleen de ondernemers die een financiering boven de € 1 miljoen hebben lopen jaarlijks financiële gegevens moeten aanleveren. Of er moet iets bijzonders aan de hand zijn, waardoor de bank jaarlijks cijfers verlangt.

Het vervelende daarbij is dat de taxonomie van de softwareleveranciers niet helemaal aansluit bij de taxonomie van de banken. De taxonomie is een soort van woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen.

Er wordt vaak gezegd dat het aanleveren slechts een druk op de knop zou moeten zijn. Dat is dus uitdrukkelijk (nog) niet het geval. Doordat de systemen nog niet op elkaar aansluiten zullen handmatig gegevens aangevuld moeten worden.

Wij zijn groot voorstander van verregaande automatisering, dus we hopen dat alle kinderziektes spoedig opgelost worden en dat we inderdaad alles via de digitale snelweg kunnen regelen. Onze adviseurs staan te trappelen om ondernemers hierbij van dienst te kunnen zijn.

Lees ook: Speciale vereisten voor digitaal factureren

Lees ook: De financiële administratie digitaal, en snel!

Pim van Diepenbeek

werkzaam sinds 2010 bij vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief