Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

“Pensioen bij de eigen B.V. een "(never) ending story?”

Donderdag 24 december 2015

Het einde van de opbouw van pensioen in eigen beheer door de DGA lijkt nu echt nabij.

Vorige week publiceerde staatssecretaris Wiebes zijn ideeën over de toekomst van het pensioen in eigen beheer (PEB). Hij spreekt zijn voorkeur uit voor het zogenoemd uitfaseren van het PEB. Dit benoemt hij kortweg als het stopzetten van de mogelijk tot pensioenopbouw in eigen beheer in de toekomst. Waarbij hij de mogelijkheid wil bieden om de bestaande pensioenrechten eenmalig tegen 80% van de fiscale waarde af te kopen.

Pensioen in eigen beheer in het kort
DGA’s hebben de mogelijkheid om in hun eigen B.V. (waarvan zij tenminste 10% van de aandelen bezitten) een pensioenvoorziening op te bouwen. In plaats van een verzekeringspremie af te dragen aan een verzekeringsmaatschappij blijft dit bedrag binnen de eigen B.V. beschikbaar voor de onderneming en is fiscaal aftrekbaar. In het verleden was dit fiscaal erg voordelig vanwege de toen geldende hoge tarieven vennootschapsbelasting. Inmiddels zijn deze tarieven verlaagd (20%-25%) en is het fiscale voordeel van het pensioen in eigen beheer afgenomen.

Daarnaast moeten de B.V. en de DGA zich houden aan de wettelijke regelgeving omtrent pensioenen. Deze is de laatste jaren diverse malen gewijzigd en dit brengt het nodige administratieve onderhoud met zich mee.

Gevolgen mogelijke afschaffing
Een mogelijke afschaffing leidt niet acuut tot een (belaste) vrijval van de bestaande pensioenrechten in de eigen B.V. Het recht op het opgebouwde pensioen van de DGA blijft bestaan. Dit geldt ook voor het mogelijk opgebouwde partnerpensioen.

De eenmalige afkoopregeling die wellicht geboden gaat worden, biedt mogelijkheden om fiscaal voordelig van het pensioen in de B.V. af te komen. Let op dat er dan wel degelijk belasting is verschuldigd, de hiervoor benodigde middelen moeten aanwezig zijn. Bovendien zal in veel gevallen de echtgeno(o)t(e) moeten instemmen met de afkoop van het pensioen. In bijvoorbeeld echtscheidingssituaties zal de afkoopfaciliteit dan ook waarschijnlijk geen soelaas bieden. De ex-echtgeno(o)t(e) zal zijn/haar aanspraak op het pensioen normaliter zeker gesteld willen hebben en niet zonder meer instemmen met een afkoop.

Kortom het voornemen van de staatssecretaris om het pensioen in eigen beheer te vereenvoudigen in combinatie met een eenmalige afkoopmogelijkheid juich ik toe. Wel ben ik zeer benieuwd naar de uiteindelijke uitwerking en de vraag of er ook een oplossing komt voor de verschillende fiscale en juridische knelpunten. Ik houd u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

Lees ook: Vergeet uw pensioen niet!

Lees ook: Prinsjesdag en de rijksbegroting?

Lees ook: Uitfasering DGA-pensioen: De soap duurt voort

Lees ook: Eindejaarsbonus voor de DGA?!

Erik Verkuijlen

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief