Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Schenken aan goede doelen wordt duurder

Donderdag 29 november 2018

Al vele tientallen jaren stimuleert onze overheid het doen van giften aan goede doelen. Een gift aan een goed doel is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voor veel donateurs is het fiscale voordeel weliswaar niet de belangrijkste motivatie om te schenken, maar het heeft ongetwijfeld invloed op de hoogte van de schenking die iemand doet. Daarom is het goed te weten dat het fiscale voordeel minder aantrekkelijk wordt.

Lager aftrektarief
In het Belastingplan 2019 is een maatregel opgenomen die het fiscale voordeel van schenkingen gaat inperken: vanaf 2020 zal een gift aan een goed doel niet meer aftrekbaar zijn tegen het dan geldende toptarief van 50,75%. Het tarief waartegen de gift maximaal aftrekbaar is daalt vanaf 2020 met 3% per jaar totdat in 2023 een aftrektarief van 37% bereikt wordt. Daar waar een donateur bij een schenking van € 100 op dit moment nog € 48 zelf betaalt, wordt dit € 63. Het fiscale voordeel neemt dus fors af.

Let op: indien uw inkomen lager is dan € 68.507 verandert er niets en heeft u geen last van deze maatregel.

Dit jaar nog schenken
Aangezien de maatregel pas in 2020 ingaat, kunt u nog in 2018 en 2019 gebruik maken van de huidige regeling.

Het meest voordelig is een zogenoemde periodieke gift: daarmee verplicht u zich om minimaal gedurende vijf jaar een uitkering te doen aan het goede doel. Belangrijke voorwaarde voor de aftrekbaarheid is dat de verplichting tot uitkering uiterlijk bij het overlijden eindigt. Iedere uitgekeerde termijn is volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Gewone, eenmalige giften aan goede doelen zijn weliswaar aftrekbaar maar niet voor het volledige bedrag. Gewone giften zijn slechts aftrekbaar voor zover ze meer bedragen dan 1% van het inkomen (drempel) en maximaal tot 10% van het inkomen(plafond).

Tot slot
Bent u voornemens te (gaan) schenken aan een goed doel en wilt u weten hoe u dit fiscaal optimaal kunt doen? Neem contact met mij of 1 van de andere belastingadviseurs van OOvB op en we denken graag met u mee.

Jeroen van Boekel

Vennoot

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief