Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

“Schenking voor de eigen woning 2017? Actie in 2016!”

Donderdag 04 augustus 2016

Goed nieuws!
Vanaf 1 januari 2017 wordt de fiscale vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning weer verhoogd naar € 100.000. De schenking kan worden gedaan aan personen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar, denk hierbij aan kinderen maar ook bijvoorbeeld neven, nichten of anderen. Goed nieuws voor iedereen met vermogen om toekomstige erfbelasting te besparen, goed nieuws voor de woningmarkt en natuurlijk zeer goed nieuws voor degenen die een schenking kunnen verwachten.

Ook goed nieuws voor mij als belastingadviseur, want de wetgever heeft er weer een technisch stukje wetgeving van gemaakt. De regering heeft haar mond vol over vereenvoudiging van belastingwetgeving. Uit de regelgeving rondom de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning blijkt dit echter geenszins.

Regels vanaf 2017
Overweegt u na 1 januari 2017 gebruik te maken van de genoemde regeling, laat u dan goed voorlichten. Het kan namelijk zo maar zijn dat u helemaal geen of slechts beperkt gebruik kunt maken van deze vrijstelling. Met een paar voorbeelden zal ik dit proberen duidelijk te maken:

Voorbeeld 1
-      U heeft vóór 2010 aan uw kind een eenmalige hoge schenking gedaan en toen gebruik gemaakt van de zogenoemde € 20.000-vrijstelling. U kunt dan in 2017 nog maximaal € 27.567 aan uw kind schenken voor de eigen woning.
-      Dezelfde situatie als hiervoor, maar nu heeft u in 2015 of 2016 aanvullend een bedrag van (in 2016) maximaal € 27.570 geschonken voor de eigen woning van het kind. In dat geval kunt u in 2017 nog maximaal € 46.891 schenken.

In deze situatie moet u mogelijk dus nog in 2016 actie ondernemen om de schenking voor de eigen woning maximaal te kunnen benutten.

Voorbeeld 2
-      U heeft in één van de jaren 2010 t/m 2014 een schenking gedaan aan uw kind en daarbij gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dus de € 20.000-vrijstelling, € 50.000-vrijstelling of de € 100.000-vrijstelling. In dat geval kunt u in 2017 aan het kind dat deze eerdere schenking heeft ontvangen geen schenking meer doen met gebruikmaking van de € 100.000-vrijstelling.

Voorbeeld 3
-      U heeft in 2015 of 2016 een schenking gedaan aan uw kind en daarbij gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dus de € 20.000-vrijstelling of de € 100.000-vrijstelling. In dat geval kunt u in 2017 aan het kind dat deze schenking heeft ontvangen nog maximaal € 46.984 vrijgesteld schenken voor de eigen woning.

In andere situaties is het gebruik van de € 100.000-vrijstelling in principe mogelijk. Zoals u ziet behoeft het goede nieuws over de verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning de nodige nuance. Inventariseer daarom nu alvast de mogelijkheden om eventuele teleurstellingen in 2017 (of later) te voorkomen!

Lees ook: Nu oversluiten hypotheek kan u veel geld besparen!

Lees ook: De WOZ-waarde beïnvloedt ook uw financiële situatie!

 

Erik Verkuijlen

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief