Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Schuld aan uw B.V.? DGA's opgelet!

Vrijdag 02 november 2018

Verplichte dividenduitkering
In een eerdere blog besprak mijn collega Jeroen van Boekel de aangekondigde maatregel die menig aandeelhouder met een schuld aan zijn B.V. raakt. Een verplichte dividenduitkering in 2022 voor schulden bij de eigen B.V. boven € 500.000. Gevolg: verplichte belastingheffing in box 2 (huidig tarief 25%)! Een voor velen onverwachte wending vanuit Financiën die voor heel wat ophef heeft gezorgd. Onze minister-president werd verweten enkel oog te hebben voor een beperkt aantal multinationals en die “vriendschap” over de rug van MKB-Nederland overeind te willen houden. Bepaald geen malse kritiek.

Wat is er nu precies aan de hand?
Kort samengevat: als een aandeelhouder van een B.V. (hierna: DGA) onder zakelijke condities geld leent van zijn B.V. dan kunnen gelden van die B.V. worden gebruikt voor privé-investeringen van die DGA. Hierbij valt te denken aan de lening voor de eigen woning of onroerende zaken in privé. Dit kan nu zonder belastingheffing. In de praktijk komt het nogal eens voor dat de DGA ook gelden van zijn B.V. gebruikt voor consumptieve uitgaven (rekening-courant). Het Ministerie van Financiën is van mening dat de handelswijze van DGA’s met hun B.V. “tot veel tijdrovende discussies” met de Belastingdienst leidt. En als diezelfde Belastingdienst met steeds minder mensen hetzelfde werk moet doen….. tja…… dan passen we toch gewoon de wet aan?

Als een duveltje uit een doosje werd voorgesteld om schulden bij de B.V. die meer bedragen dan € 500.000 in 2022 te belasten als inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Dus een verplichte heffing van thans 25% over de omvang van de schuld boven € 500.000. Dit ongeacht waar de gelden voor zijn aangewend door de DGA. Een rekening courant wordt dus ineens gelijk behandeld als een lening aan de DGA met een verhuurde onroerende zaak of eigen woning als onderpand. Wat je noemt een heftige maatregel.

Minder zuur, maar nog steeds niet zoet
Gelukkig heeft Financiën wat gedaan met de kritische noten van veel MKB-ondernemers. De voorgestelde regeling is gelukkig wat afgezwakt. Leningen die de DGA bij zijn B.V. heeft gesloten voor de eigen woning zijn uitgesloten en tellen niet mee voor het grensbedrag van
€ 500.000. Verplichte heffing vindt dus alleen plaats over het totaal van alle andere schulden aan de B.V. boven € 500.000. Eerste reactie is dus dat de regeling minder zuur is dan in eerste instantie is voorgesteld. Maar minder zuur is nog steeds niet zoet….

Wat nu te doen?
Ik sluit niet uit dat er verder aan deze regeling wordt geschaafd en zal de voorstellen nauwgezet voor u blijven volgen. Vooruitlopend op de invoering in 2022 kunt u wel alvast de mogelijkheden onderzoeken om leningen te herfinancieren. En als u toch van plan bent dividend uit te keren ter aflossing van uw schulden? Mijn advies is helder: doe dit op zijn vroegst begin januari 2019 en verlaag hiermee eenvoudig uw te belasten vermogen in box 3 voor heel het jaar 2019.


Lees ook: Hoe kom ik af van mijn B.V. die inmiddels overbodig is?
Lees ook: Heffing box 3 buitensporige last, en nu?
Lees ook: Belastingverzwaring dreigt voor MKB-ondernemer
Lees ook: Ondernemer met schuld aan eigen BV krijgt sigaar uit eigen doos
Lees ook: Besparing in 2019 door voorgestelde verlaging van de vennootschapsbelasting?

Rob Siroen

Werkzaam sinds 2013 bij vestiging Cuijk en Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief