Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Tijdig opzeggen van arbeidsovereenkomst

Donderdag 04 juni 2015

Sinds 1 januari 2015 is de wetgeving ingrijpend veranderd. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid kent sindsdien een aanzegplicht. Dit houdt in dat een werkgever verplicht is om zijn werknemer uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en met een duur van zes maanden of langer schriftelijk te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden.

Vergoeding
Is de werkgever te laat, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding van maximaal één maandsalaris. De werknemer dient hier wel binnen twee maanden na de einddatum van de arbeidsovereenkomst aanspraak op te maken, daarna vervalt dit recht.

De eerste uitspraken over de aanzegplicht zijn inmiddels verschenen. Daaruit blijkt dat nog lang niet alle werkgevers met de aanzegplicht bekend zijn.

Advies
Zorg er dus voor dat u uw werknemers tijdig informeert als de arbeidsovereenkomst niet zal worden verlengd!

Lees ook: Werknemer ontslaan is moeilijker geworden

Lees ook: Aanpassingen in de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Lees ook: Werknemer ontslaan is moeilijker geworden - deel II

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief