Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Uitfasering DGA-pensioen: “De soap duurt voort”

Donderdag 22 december 2016

Exact een jaar geleden heb ik u geïnformeerd over het naderende einde van de opbouw van pensioen in eigen beheer door de DGA. Inmiddels is er een jaar verstreken, wat is er in de tussentijd gebeurd?

Goede Tijden
De door staatssecretaris Wiebes eind 2015 voorgestelde ideeën over de toekomst van het pensioen in eigen beheer (PEB) zijn op Prinsjesdag 2016 in een wetsvoorstel gegoten. Kortweg kwam dit voorstel op het volgende neer. Pensioenopbouw in eigen beheer is vanaf 1 januari 2017 niet meer mogelijk. Vanaf die datum heeft de DGA met een PEB de volgende 3 opties:

  1. Niets doen. Dit betekent dat de premievrije aanspraken op pensioen in stand blijven, maar dat geen actieve opbouw meer plaatsvindt
  2. Afkoop ineens van de pensioenverplichting in 2017 tegen 65,5% van de fiscale balanswaarde (of tegen 75% in 2018, 80,5% in 2019). Overigens had Wiebes het eind 2015 nog over een afkoop tegen 80%.
  3. Omzetting van de fiscale waarde van de pensioenverplichting in een zogenoemde oudedagsverplichting.

Al met al een wetsvoorstel dat in de fiscale praktijk met enthousiasme werd ontvangen.

Slechte Tijden
Nadere bestudering van het voorstel heeft echter geleid tot discussie en vragen. De reeds eind 2015 ook door mij geschetste knelpunten werden in het wetsvoorstel namelijk niet opgelost. Het betrof hier met name de juridische positie van de partner van de DGA. Hij/zij zal moeten instemmen met de afkoop of omzetting van het pensioen. De partner zou er in die situatie qua pensioenrechten namelijk fors op achteruit gaan. In de praktijk, maar ook in de Tweede Kamer is breed gediscussieerd over de bepaling van een vergoeding voor het afzien van zijn/haar rechten door de partner in geval van afkoop of omzetting. Tevens leidde het voorstel tot discussie over de zorgplicht van adviseurs. Kan een adviseur zowel de DGA als de partner goed en objectief adviseren?

Zoals u zal begrijpen was het aanvankelijke enthousiasme over het wetsvoorstel inmiddels flink getemperd, maar zou het voorstel wel op 20 december door de Eerste Kamer worden aangenomen.

Cliffhanger
Een goede soap heeft tegenwoordig een cliffhanger, zo ook de soap rondom de uitfasering van het PEB. Op 20 december verscheen in de krant van wakker Nederland een artikel dat het wetsvoorstel de mogelijkheid zou bieden om de (toekomstige) indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting ineens ten laste van de fiscale winst te brengen. In plaats van een verwachte belastingopbrengst in 2017 vanwege de afkoopmogelijkheid zou dit leiden tot een strop voor de overheid.

Naar aanleiding van dit krantenartikel heeft Wiebes twee voor twaalf de Eerste Kamer verzocht niet te stemmen over zijn eigen wetsvoorstel. Dit betekent dat er per 1 januari 2017 geen mogelijkheid is om pensioen af te waarderen tot de fiscale voorziening en af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Mijn verwachting is dat dit wel wordt gerepareerd, maar de Eerste Kamer is pas 17 januari 2017 terug van Kerstreces. Wanneer en hoe alles geregeld wordt is dus nog onduidelijk. Bovendien zijn er ook verkiezingen in aantocht. De soap duurt dus nog even voort.

Lees ook: Vergeet uw pensioen niet!

Lees ook: Pensioen bij de eigen B.V. een (never) ending story?

Lees ook: Prinsjesdag en de rijksbegroting?

Lees ook: Pensioen in eigen beheer: en nu?

Lees ook: Eindejaarsbonus DGA!?

Erik Verkuijlen

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief