Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Verschillende wettelijke regimes

Donderdag 09 augustus 2018

In mijn vorige blog gaf ik al aan dat we in het Nederlandse rechtssysteem het beginsel van contractsvrijheid kennen. Wel heeft de wetgever een aantal vormen van overeenkomsten gereguleerd. Ondanks dat contractspartijen aan een overeenkomst een bepaalde naam geven, kan een ander wettelijk regime van toepassing zijn. Ik leg dat uit.

Een voorbeeld. De eigenaar van een auto spreekt met een partij af dat hij de auto voor vijf jaar verhuurt en dat deze “huurder” de auto na vijf jaar koopt voor een fictief bedrag van € 100,-. De wet beschouwt dat soort constructies niet als huur of koop, maar als overeenkomst van goederenkrediet.

Een ander voorbeeld is het “verhuren” van landbouwgrond of een stal aan een agrarisch ondernemer: niet de wettelijke bepalingen over huur zijn van toepassing, maar juist de pachtwetgeving is van kracht.

De gevolgen die partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet hebben overzien, kunnen zeer groot zijn. Zo is de pachtwetgeving heel anders ingericht dan de regelgeving over huurovereenkomsten.

Het is ook mogelijk dat contractspartijen verschillende overeenkomsten combineren in één overeenkomst, de zogenoemde gemengde overeenkomst. Dit is bijvoorbeeld het geval als een werkgever en een werknemer in de arbeidsovereenkomst opnemen dat de werknemer een dienstwoning zal gaan bewonen en daarvoor een vergoeding (dus huur) betaalt.

Als er sprake is van een dergelijke gemengde overeenkomst, dan is de zogenoemde cumulatieleer het uitgangspunt. Dit houdt in dat de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomsten cumulatief van toepassing zijn op de gemengde overeenkomst. Het wordt dan gecompliceerd als de wettelijke bepalingen strijdig met elkaar zijn.

 

Sebastiaan Geene

Werkzaam sinds 2009 bij vestiging Wanroij en Boekel

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief