Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Waarom zou u als bedrijf algemene voorwaarden hanteren?

Donderdag 10 september 2015

Als ondernemer heeft u met enige regelmaat te maken met het sluiten van (commerciële) contracten. Bij de levering van een product of dienst wilt u afspraken maken met andere ondernemers of consumenten. Met zorgvuldig geformuleerde algemene voorwaarden kunt u uw risico’s beperken en standaardafspraken onderdeel laten zijn van de te sluiten overeenkomsten. Maar waarom zijn algemene voorwaarden zo belangrijk en waarom heeft elke onderneming ze nodig?

Algemene voorwaarden worden ook wel de ‘kleine lettertjes’ genoemd. In de algemene voorwaarden kunt u ‘algemene zaken’ regelen zoals: betalingstermijnen, incassobedingen, levertijden, eigendomsvoorbehoud, garantiebepalingen en beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid. Standaard algemene voorwaarden bestaan niet. Elk bedrijf is uniek en heeft eigen regels.

Wat zijn de voordelen van algemene voorwaarden?

  1. Klanten en opdrachtgevers verschaft u duidelijkheid over uw regels;
  2. Juridische geschillen kunnen worden voorkomen;
  3. Ze bieden zekerheid in geval van een conflict of onenigheid;
  4. Ze kunnen uw aansprakelijkheid beperken;
  5. Algemene voorwaarden zijn ook goed voor de zakelijke reputatie van uw onderneming. Met correct opgestelde algemene voorwaarden toont u namelijk aan dat u voldoet aan de wettelijke eisen of richtlijnen voor uw branche;
  6. Ze waarborgen uw intellectuele eigendomsrechten;
  7. Algemene voorwaarden kunnen worden gebruikt bij nieuw af te sluiten overeenkomsten. Zo bespaart u niet alleen tijd maar ook geld door het vermijden van (kostbare) onderhandelingen;
  8. Verandert er iets binnen uw bedrijf of de wet, dan kunnen algemene voorwaarden vrij gemakkelijk en snel worden aangepast. Zo beschermt u uw onderneming en uzelf zo goed mogelijk en voldoet u aan de toepasselijke wetgeving.

Algemene voorwaarden opgesteld en dan? Ten aanzien van het gebruik en verstrekken van algemene voorwaarden bestaan in de wet zeer specifieke regels. Het gebruik van algemene voorwaarden levert alleen de gewenste voordelen op, indien ze door u op de juiste manier worden gehanteerd. Als in strijd met deze regels wordt gehandeld, riskeert u dat uw wederpartij tot vernietiging van de algemene voorwaarde overgaat. U kunt dan geen beroep meer doen op de bescherming van de algemene voorwaarden.

Voor het sluiten van overeenkomsten moet u daarom altijd met de volgende twee aspecten rekening houden:
I.    De algemene voorwaarden dienen vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing te worden verklaard. Dit kunt u doen door in een aanbieding of offerte uitdrukkelijk te vermelden dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn (een verwijzing op de factuur is meestal niet voldoende).

II.  U dient de algemene voorwaarden vóór of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij toe te sturen of te overhandigen. Dit is de hoofdregel. Slechts in uitzonderingssituaties is het toegestaan om alleen naar uw algemene voorwaarden te verwijzen.

Voor het op de juiste wijze opstellen, verstrekken en gebruiken van algemene voorwaarden bestaan in de wet zoals gezegd specifieke regels. Hanteert u geen algemene voorwaarden of wilt u uw huidige algemene voorwaarden eens kritisch laten nakijken? Neem dan contact op met de juristen van OOvB en voorkom toekomstige verrassingen.

Robert Vredeveldt

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief