Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wanneer is een onderneming controleplichtig?

Vrijdag 25 september 2015

Vorige week is door de Tweede Kamer met algemene stemmen het wetsvoorstel aangenomen dat de verhoging van de grenzen voor een verplichte accountantscontrole van de jaarcijfers regelt.

De nieuwe grenzen liggen met ingang van het boekjaar 2016 op:
- Activa € 6 miljoen (was € 4,4 miljoen)
- Omzet € 12 miljoen (was € 8,8 miljoen)
- Aantal personeelsleden 50 (FTE) (was al 50)

2 van de 3
Wat betekenen die grenzen? Controleplicht gaat pas in indien aan 2 van de 3 bovenstaande grenzen wordt voldaan. En dat ook pas na 2 aaneengesloten boekjaren. In dat geval wordt een onderneming als middelgroot bestempeld en derhalve controleplichtig.

Het door een accountantskantoor laten uitvoeren van een controle van de jaarcijfers brengt nogal wat kosten met zich mee. De accountant moet er namelijk voor zorgen dat in zijn conclusie vastgelegd wordt of een jaarrekening al dan niet een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Om daartoe te komen moeten uitvoerige werkzaamheden uitgevoerd worden zodat de accountant de juiste conclusie kan opnemen in zijn controleverklaring.

Eerdere boekjaren
De nieuwe grenzen mogen overigens al op het boekjaar 2015 worden losgelaten; en zelfs op het boekjaar 2014, indien de jaarrekening na de inwerkingtreding van deze wet wordt opgesteld.

Gevolg
Door het verhogen van de grenzen wordt aangesloten bij Europese regelgeving. In Nederland vallen nu nog ongeveer 20.000 ondernemingen onder de verplichte accountantscontrole. De verwachting is dat dit aantal met zeker 20% zal afnemen.

Doordat deze grenzen opgetrokken worden zal een onderneming dus minder snel controleplichtig worden. Dit zorgt voor administratieve lastenverlichting en lagere accountantskosten.

Fiscale grondslagen
Indien een jaarrekening op fiscale grondslagen wordt opgesteld kan het zijn dat daardoor (voorlopig) onder de bovengenoemde grenzen gebleven kan worden. In dat geval hoeft geen accountantscontrole uitgevoerd te worden.

Onze adviseurs kunnen u begeleiden bij een eventuele stelselwijziging naar fiscale grondslagen. Uiteraard kunt u ook met andere vragen omtrent controleplicht bij ons aankloppen.

Lees ook: Heeft u een micro-onderneming?

Lees ook: Kleine B.V.'s krijgen minder voor hetzelfde geld!

Lees ook: Eer van de stand

Pim van Diepenbeek

werkzaam sinds 2010 bij vestiging Cuijk

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief