Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wat doet u nog met uw spaargeld in december?

Vrijdag 07 december 2018

De dure maand december is al weer volop bezig en de Sint is weer onderweg naar Spanje. Tijd voor u om na te denken wat u voor kosten zult betalen dit jaar of in 2019. Hierbij enkele afwegingen om een juiste keuze te kunnen maken.

Bedrijven:
Zoals uw relatiebeheerder u jaarlijks zal voorrekenen heeft het investeren dit jaar nog zin als u dit jaar weinig (minder dan ongeveer 55.000) heeft geïnvesteerd. U ontvangt namelijk investeringsaftrek ter grootte van 28%. Wanneer u milieu- of energievriendelijk investeert, dan is deze aftrek dít jaar nog ongeveer 55%, terwijl deze in 2019 daalt naar 45%. Dan loont het natuurlijk nog om in 2018 de opdrachtbevestiging te ondertekenen (en wellicht aan te betalen!)

Particulieren:
Wanneer het vuurwerk de lucht in gaat bent u ook weer direct de heffing in box 3 over uw spaargeld verschuldigd. Voorheen 1,2% van uw vermogen boven (thans) 30.000 per persoon, tegenwoordig is het tarief afhankelijk van de hoogte van uw vermogen. Maar schommelt rond de 1,2%. Het kan daarom lonen om nog voor het einde van december aanbetalingen te doen om box 3 belasting te besparen. Of om bijvoorbeeld uw zorgverzekering ineens te betalen. Daarnaast telt uw vermogen ook mee voor de aanvullende studiebeurs van uw kinderen, en bij een vermogen van meer dan 120.000 euro ontvangt u (ook bij een laag arbeidsinkomen!) geen zorgtoeslag meer. Met enkele aanbetalingen of schenkingen (zie hierna) kunt u hiermee fiscaal en financieel voordeel behalen!

Natuurlijk mag u jaarlijks aan uw kinderen € 5.363 schenken en aan alle anderen (waaronder kleinkinderen) € 2.147. Let erop dat u dit wel per bank aan hen overmaakt. Hiermee kunt u wellicht box 3 belasting besparen én bespaart u erfbelasting in de toekomst. En wanneer u onverhoopt in een verzorgingshuis terecht komt een hogere bijdrage Wlz. Maar let op!! Niet iedere schenking bespaart al deze belastingen. Wanneer u namelijk beneden de box 3 vrijstelling zit en uw kind boven de vrijstelling, dan bespaart u geen box 3 belasting, maar zorgt een schenking in december voor een hógere box 3 belasting. Daarom is het altijd verstandig hierover met uw belastingadviseur/accountant te overleggen.

Zoals u wellicht in het nieuws hebt vernomen zal het lage BTW tarief van 6% worden verhoogd per 1-1-2019 naar 9%. Dit betekent dat de schilder, kapper, boekhandel, fietsreparatie en sportscholen dan 3% meer BTW aan haar afnemers in rekening zullen moeten brengen. Wanneer u nog gebruik wilt maken van het 6% tarief BTW kunt u zorgen dat uw abonnement van bijvoorbeeld de sportschool vooruit heeft betaald voor dit jaar.

Ondernemers en particulieren:
Binnenkort vallen de voorlopige aanslagen voor het jaar 2019 op uw deurmat. Overweeg serieus of u (om box 3 belasting te besparen) de aanslag nog voor 31-12-2018 betaalt.

U kunt overwegen om voor 57.000 euro per persoon te gaan ‘groen beleggen’. Dit is beleggen met een lager risico waarover u geen box 3 belasting verschuldigd bent.

Verder kunt u overwegen om met uw niet renderende vermogen uw hypotheek op de eigen woning (boetevrij) af te lossen. Hiermee ontvangt u in de toekomst weliswaar iets minder belastingteruggave van de fiscus, maar u bespaart box 3 belasting én rentebetalingen aan uw bank. (Ter besparing van hypotheekrente kunt u de aflossing direct in januari 2019 wederom doen.)

Of u overweegt om een eventueel pensioen gat in te lopen door (overleg vooraf met uw adviseur!!) een bankspaarpremie te storten voor uw oude dag? De hoogte van de storting is echter niet onbeperkt en dus is het belangrijk om dit vooraf met uw adviseur te bespreken. Dan rekent hij/zij voor u uit hoeveel ruimte u heeft én of het interessant is om te storten.

En de laatste (misschien wel belangrijkste) tip: zorg vooral dat u zelf geniet van uw spaargeld. Door bijvoorbeeld lekker met familie of vrienden uit eten te gaan. Het is ten slotte bijna kerst, de tijd om samen met vrienden en familie leuke dingen te doen. Ook al kost dit wat geld, het bespaart ook box 3 belasting.

 

Lees ook: Hulp bij financiering

Lees ook: Het is tijd voor een fiscal en juridische APK!

Lees ook: Schenken aan goede doelen wordt duurder

Cor van den Broek

Werkzaam sinds 2015 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief