Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Werkgevers opgelet: Billijke vergoeding in het arbeidsrecht

Dinsdag 18 juli 2017

Op 30 juni 2017 is er een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot de billijke vergoeding in het arbeidsrecht.

Een werkgever kan door de rechter veroordeeld worden tot betaling van een billijke vergoeding, naast de sinds 1 juli 2015 wettelijk verschuldigde transitievergoeding. Het gaat hierbij om situaties waarin de werkgever (ernstig) verwijtbaar gehandeld heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval indien de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever in strijd is met de daarvoor geldende regels.

De wet geeft echter geen uitsluitsel over de wijze van berekening van de billijke vergoeding. Ook is er in de wet geen minimum- of maximumbedrag vastgesteld voor de billijke vergoeding.

De Hoge Raad heeft nu een aantal uitgangspunten geformuleerd die bij de beoordeling van de hoogte van de billijke vergoeding kunnen worden betrokken. Het gaat daarbij om:

  • de verdere duur van de arbeidsovereenkomst als de opzegging vernietigd was;
  • of de werkgever de arbeidsovereenkomst ook op rechtmatige wijze zou hebben kunnen beëindigen en op welke termijn dit had mogen gebeuren en vermoedelijk zou zijn gebeurd;
  • het inkomen dat de werknemer zou hebben genoten als de opzegging zou zijn vernietigd;
  • de mate waarin de werkgever van de grond voor de vernietigbaarheid van de opzegging een verwijt valt te maken en – voor zover het om in de toekomst te derven loon gaat – of de redenen die de werknemer heeft om af te zien van vernietiging van de opzegging aan de werkgever zijn toe te rekenen;
  • of de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden, met de inkomsten die hij daaruit dan geniet en met de (andere) inkomsten die hij in redelijkheid in de toekomst kan verwerven;
  • de eventueel aan de werknemer toekomende transitievergoeding.

De rechter moet bij het bepalen van de hoogte van de billijke vergoeding in de toekomst dus een individuele afweging maken aan de hand van de persoonlijke situatie van de werknemer en alle omstandigheden van het geval. Als gevolg hiervan kunnen werkgevers geconfronteerd worden met (hogere) billijke vergoedingen dan sinds 1 juli 2015 het geval was.

Het is nu de vraag hoe de rechters de schade van de werknemers precies zullen gaan berekenen, maar het is voor werkgevers in elk geval verstandig zich bij een voorgenomen ontslag goed te laten infomeren over de huidige wetgeving en het risico op de toekenning van een billijke vergoeding. Onze juristen kunnen u daarbij helpen.

 

Lees ook: Wetsvoorstel gelijke arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers

Lees ook: Aanpassing in de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Lees ook: Werknemer ontslaan is moeilijker geworden

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief