Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Werknemer ontslaan is moeilijker geworden - deel II

Donderdag 01 juni 2017

In december 2015 informeerden wij u dat het sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 voor werkgevers moeilijker is geworden om afscheid te nemen van een werknemer.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het voor u als werkgever een stuk moeilijker geworden om een werknemer te ontslaan. Dat blijkt vooral ook uit de uitgesproken vonnissen in de rechtbank. Verzoeken tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst worden steeds vaker afgewezen door rechters.

Uit onderzoek blijkt zelfs dat onder de WWZ het aantal afwijzingen verviervoudigd is ten opzichte van de situatie van voor de WWZ, te weten van 9 naar 38 procent. Daarbij bestaan overigens opmerkelijke verschillen tussen de verschillende ontslaggronden. Zo wordt een verzoek tot ontslag op grond van disfunctioneren slechts in 16 procent van de gevallen toegewezen.

Voor het toegenomen aantal afwijzingen geven rechters zelf als reden aan dat zij gehouden zijn om de ontslaggronden strikter te toetsen en dat zij, anders dan onder de oude wetgeving, onvolkomenheden in een dossier niet langer kunnen compenseren met een hogere ontslagvergoeding.

Verder is uit onderzoek gebleken dat het aantal ontbindingsprocedures bij de rechtbanken steeds verder daalt.

Ook bij OOvB zien we steeds minder procedures in het arbeidsrecht en steeds vaker dat werkgever en werknemer in onderling overleg de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Heeft u vragen over de wijze waarop u een arbeidsovereenkomst kunt beëindigen, welke mogelijkheden er zijn en wilt u daarover advies, dan kunt u contact opnemen met onze juristen.

 

Lees ook: Tijdig opzeggen van arbeidsovereenkomst

Lees ook: Aanpassing in de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Lees ook: Positie van statutair bestuurder na ontslag. Hoe zit dit ook alweer?

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief