Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Werknemer ontslaan is moeilijker geworden

Dinsdag 08 december 2015

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 is het voor werkgevers moeilijker geworden om afscheid te nemen van een werknemer. Onder andere het FD bericht hierover na een eerste evaluatie onder diverse arbeidsrechtdeskundigen.

Konden werkgevers voorheen een optelsom maken van de redenen van ontslag zoals disfunctioneren, veelvuldig ziek melden, nalatigheid en een verstoorde arbeidsrelatie, sinds 1 juli moeten werkgevers minimaal één van deze gronden uitvoerig onderbouwen voordat een rechter op die grond ontslag kan verlenen. Rechters moeten onder de nieuwe wet strenger toetsen of de werkgever bijvoorbeeld een disfunctioneren wel voldoende kan bewijzen. En daarvoor heeft de rechter een dossier nodig.

Het is aan de werkgevers om dergelijke dossiers –tijdig- aan te leggen. Dit betekent in de praktijk dat functioneringsgesprekken vaker gevoerd zullen moeten worden en deze ook schriftelijk moeten worden vastgelegd. Ook e-mails die tussendoor worden gestuurd kunnen in de dossier opbouw van een werkgever een belangrijke rol spelen.

Maar wat doet het met de werksfeer als je dagelijks “kritiek” via e-mails geeft? Dat brengt juist ook risico’s met zich mee, bijvoorbeeld op ongemotiveerde werknemers en veelvuldige ziekmeldingen.

De verwachting is dan ook dat de werkgever en werknemer (nog) vaker samen tot een oplossing moeten komen en hun afspraken zullen vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Maar wat als zij daar in onderling overleg niet uitkomen? In de praktijk zien we al dat speciale arbeidsrecht mediators hier op inspringen en een bemiddelende rol kunnen vervullen.

Kortom, ook na de invoering van de WWZ blijft er voor werkgevers veel onduidelijkheid bestaan over de wijzen waarop zij afscheid kunnen nemen van een werknemer. En hoewel het doel van de WWZ een versoepeling was van het ontslagrecht, lijkt het voor werkgevers in het MKB moeilijker geworden om een werknemer te ontslaan.

Heeft u vragen over de WWZ en wat dit voor u betekent, neemt u dan contact op met een van onze juristen.

Lees ook: Doorwerken na pensioen?

Lees ook: Tijdig opzeggen van arbeidsovereenkomst

Lees ook: Aanpassing in de transitievergoeding na twee jaar ziekte

Lees ook: Werknemer ontslaan is moeilijker geworden - deel II

 

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief