Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Vrijdag 14 december 2018

Vrij geruisloos is op 23 oktober 2018 de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Deze wet implementeert een Europese richtlijn.

De Wbb biedt op zich geen nieuwe instrumenten om bedrijfsgeheimen te beschermen of om degene die een inbreuk maakt aan te spreken. Wel geeft de Wbb aan welke specifieke situaties (in ieder geval) onrechtmatig zijn.

U als werkgever dient nog steeds passende maatregelen te treffen die het publiekelijk maken van bedrijfsgeheimen tegengaan. Het blijft dus belangrijk om in arbeidsovereenkomsten en/of in arbeidsvoorwaarden een (goed geformuleerd) geheimhoudingsbeding op te nemen.

Werkgevers beschikken veelal over allerlei gegevens die geheim moeten worden gehouden, bijvoorbeeld omdat deze van een commercieel belang zijn. Maar denk ook aan het vertrouwelijk houden van persoonsgegevens waar medewerkers toegang toe hebben.

De Wbb geeft aan wanneer sprake is van een bedrijfsgeheim. Kortgezegd bepaalt de Wbb dat het moet gaan om informatie die niet in algemene zin bekend is en handelswaarde bezit. De derde voorwaarde is dat degene die de bedrijfsgeheimen bezit redelijke maatregelen heeft getroffen om de informatie geheim te houden.

Zoals hiervoor al aangegeven blijft het dus zaak voor iedere ondernemer om technische én organisatorische maatregelen te treffen, teneinde bedrijfsgeheimen te beschermen.

Wilt u meer informatie? Neem contact op met een van onze juristen!

Sebastiaan Geene

Werkzaam sinds 2009 bij vestiging Wanroij en Boekel

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief