Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wet DBA: van uitstel komt afstel. Hoe nu verder met de ZZP-ers?

Donderdag 26 oktober 2017

Mijn collega Jeroen van Boekel vroeg zich in juni dit jaar al af: komt van uitstel van de Wet DBA ook afstel? (Zie artikel hieronder "Wet DBA: van uitstel komt afstel?). Het antwoord is ja. 

Om opdrachtgevers meer zekerheid te geven en om de onrust weg te nemen die met de invoering van de Wet DBA is ontstaan, is in het regeerakkoord aangekondigd dat de modelovereenkomst verdwijnt en wordt vervangen door een zogeheten “opdrachtgeversverklaring”. Een dergelijke verklaring zal gaan gelden bij de inhuur van ZZP-ers met een uurtarief gelegen tussen (vermoedelijk) € 20,- en € 75,- per uur. 

Met de introductie van deze opdrachtgeversverklaring moet er vooraf zekerheid komen omtrent de vrijwaring van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring straks krijgen via het invullen van een webmodule. 

De kritiek die nu al wordt geuit is dat het gaat om een formulier waarbij voor opdrachtgevers nog steeds een onzekere uitkomst kan ontstaan. En zolang de uitkomsten onzeker zijn, zal het de onrust die is ontstaan niet wegnemen. Dat blijkt ook uit recent onderzoek onder ZZP-ers, waarvan maar liefst 76% heeft aangegeven geen vertrouwen te hebben in dit alternatief. 

Die onzekerheid komt ook voort uit de vraag wanneer er nu wel of geen sprake is van schijnzelfstandigheid, een onderwerp dat onder de nieuwe wetgeving actueel blijft en waarvan men in Den Haag heeft aangekondigd dit verder te willen terugdringen. 

Ook vanuit onze praktijk binnen OovB adviseurs en accountants kan ik bevestigen dat het lang niet altijd duidelijk is wanneer er sprake is van schijnzelfstandigheid. Laten we daarom hopen dat er een aanscherping komt van de wettelijke definities en dat de opdrachtgeversverklaring daarin een positieve verandering gaat brengen. Zeker nu de economie verder aantrekt en ondernemers moeite hebben om personeel te werven zijn zij gebaat bij duidelijkheid rondom het inhuren van ZZP-ers. 

De komende tijd zullen wij u dan ook blijven informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.

Lees ook: De VAR verdwijnt en maakt plaats voor de (model)overeenkomst

Lees ook: Van VAR naar modelovereenkomst

Lees ook: De wet DBA? Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

Lees ook: Wet DBA: van uitstel komt afstel?

Lees ook: Wetgever kritisch op schijnconstructie met ZZP'ers

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief