Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wettelijke betaaltermijnen van facturen per 1 juli 2018

Donderdag 06 september 2018

De Wet uiterste betaaltermijn is vorig jaar in werking getreden en de overgangsperiode is op 1 juli 2018 geëindigd. Als gevolg hiervan kunnen grote ondernemingen in bijvoorbeeld inkoopcontracten geen betaaltermijnen meer bedingen van langer dan 60 dagen wanneer zij contracteren met middelgrote ondernemingen of ZZP’ers. Met andere woorden, er is voor het MKB een einde gekomen aan de betaaltermijnen van 90 of 120 dagen.

Om u meer duidelijkheid te verschaffen over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen volgen hieronder de uitgangspunten van de wet.

Wat is de wettelijke betaaltermijn van een factuur?
Als er geen betaaltermijn is overeengekomen bedraagt de betaaltermijn van een factuur 30 dagen.

Het is mogelijk om een kortere betaaltermijn af te spreken, bijvoorbeeld van 14 dagen. Dit kunt u bijvoorbeeld opnemen in uw algemene voorwaarden.

Aan u een langere betaaltermijn dan 30 dagen wilt overeenkomen dan stelt de wet daaraan beperkingen. In dat geval moeten partijen de langere termijn expliciet met elkaar overeenkomen, moet hiervoor een redelijke grondslag zijn en mag geen van de partijen op enige wijze nadelig worden beïnvloed.

Voornoemde uitzondering – door bijvoorbeeld een betaaltermijn van 60 dagen overeen te komen– is niet toegestaan voor een ‘grote’ onderneming ten opzichte van een ‘kleinere’ onderneming. Dit om te voorkomen dat kleinere ondernemingen worden gedwongen tot het accepteren van langere betaaltermijnen.

Wordt toch een overeenkomst gesloten tussen een “grote” onderneming en een MKB’er (“kleine” onderneming) met een betaaltermijn van meer dan 30 dagen, dan is deze in strijd met de wet en nietig. De betaaltermijn bedraagt dan op grond van de wet alsnog 30 dagen.

Andere aandachtspunten
In dit verband is ook nog relevant te vermelden dat de vermelde betaaltermijn begint te lopen na ontvangst van de factuur, dus niet vanaf de factuurdatum.

En, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, bestaat er géén wettelijke betaaltermijn van veertien (14) dagen.

Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat er wettelijke rente en (buiten) gerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn bij het niet tijdig betalen van een factuur. Ook daarvoor is het dus van belang dat er geen onduidelijkheid bestaat over de betaaltermijn van de facturen.

Wilt u meer meten over betaaltermijnen of hoe u deze moet overeenkomen c.q. vastleggen, neemt u dan contact op met een van onze juristen.

Ilona Vinke-Cobussen

Werkzaam sinds 2014 bij vestiging Heesch

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief