Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wiebes draait VBI voor DGA de nek om!

Donderdag 29 september 2016

Wiebes, wat doe je nu?! Dat was mijn eerste gedachte toen het Belastingplan 2017 tijdens prinsjesdag werd gepresenteerd. Of specifieker gezegd, de afschaffing van de Vrijgestelde Beleggings Instelling (VBI) voor de Directeur Groot Aandeelhouder. Tot nu toe was het namelijk een populaire belastingroute om bijvoorbeeld na verkoop van het bedrijf, de persoonlijke holding om te zetten in een VBI.

Toegankelijk voor DGA’s en vermogende particulieren
De VBI is ooit opgezet en bedoeld voor grote institutionele beleggers. Sinds 2007 is de VBI ook toepasbaar voor vermogende particulieren (vaak DGA’s). Een VBI is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting. Wel dient vermogensbelasting betaald te worden over de waarde van het aanmerkelijk belang. Dit belastingvoordeel is destijds bewust mogelijk gemaakt voor DGA’s en vermogende particulieren. Immers had men destijds deze groepen ook kunnen uitsluiten. Over de afgelopen jaren is de VBI uitgegroeid tot een populaire belastingoplossing.

Duveltje uit een doosje
De aankondiging, dat bij omzetting van een BV naar een VBI direct afgerekend dient te worden over de latent aanwezige aanmerkelijk belang claim (ab-claim), komt als een duveltje uit een doosje. Dit heeft menig fiscalist verrast. Wat de exacte reden achter dit verrassende besluit is, is dan ook niet duidelijk. Het kan zijn dat het een voortvloeisel is om het zogenaamde boxhoppen tegen te gaan. Hoewel inbreng van box 3 vermogen in een VBI nog steeds mogelijk blijft. Waarschijnlijker is het echter dat de regeling te populair geworden is en men bij de belastingdienst vindt dat de overheid teveel geld misloopt.

Direct afrekenen bij omzetting
Het gevolg is dus dat bij omzetting direct een substantieel deel van het vermogen aan de belastingdienst afgedragen dient te worden. De ab-claim wordt naar voren gehaald waardoor minder belegbaar vermogen overblijft. De aantrekkelijkheid voor een VBI vervalt dan ook grotendeels.

Terugwerkende kracht
Het aangekondigde wetsvoorstel gaat in op 20 september, 15.15 uur. Met terugwerkende kracht dus. Weliswaar vindt uitzondering plaats voor reeds ingediende verzoeken. De Raad van State heeft in haar advies aangegeven dat deze terugwerkende kracht geschrapt moet worden. De vraag is nog even of het parlement dit advies opvolgt.

Tot slot
Kennelijk vond staatssecretaris Wiebes het nodig om de VBI voordelen te schrappen voor DGA’s. Zijn motief? Het blijft onduidelijk. Wellicht lukt het de organisatie van Register Belastingadviseurs en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs om nog enige druk uit te oefenen op een aantal kamerleden om het nieuwe wetsvoorstel ongedaan te maken. Ik volg het op de voet en houdt u zeker op de hoogte.

 

 

Jeroen van Boekel

Vennoot

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief