Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Wiebes heft verschil tussen ondernemer en DGA in een huurwoning op!

Donderdag 03 november 2016

De staatssecretaris van Financiën toont zich weer eens een slecht verliezer! Dit keer betreft het de aftrek van huurkosten van de woning van de ondernemer.

Op 13 september jl. heb ik een artikel geplaatst op link.oovb.nl over het verschil in behandeling van de werkruimte in een eigen woning van de ondernemer in een Eenmanszaak of V.O.F. ten opzichte van de DGA. Aanleiding van dat artikel was het arrest van 12 augustus 2016 van de Hoge Raad. Daarin is beslist dat een ondernemer met een huurwoning de gehele huur als bedrijfskosten in aftrek mag brengen onder toepassing van een correctie voor privé-gebruik.

Dit arrest is overigens geheel in lijn met de regelgeving en rechtspraak omtrent de fiscale vermogensetikettering. Bij een gebruik van een (onroerend) goed voor zakelijke doeleinden van tenminste 10% heb je als ondernemer de keuze om het betreffende goed zakelijk te etiketteren (in spraakgebruik: op de zaak te zetten). Dit geldt volgens de Hoge Raad ook voor een huurrecht.

Reactie Wiebes
In antwoorden op Kamervragen over het genoemde arrest heeft Wiebes zijn zorgen uitgesproken over het mogelijke budgettaire beslag van deze aftrek van huurkosten. Tot nu toe wordt door ondernemers met een huurwoning beperkt gebruik gemaakt van deze aftrekmogelijkheid. Hij verwacht echter, mede vanwege de publiciteit rondom het arrest van de Hoge Raad, dat dit sterk gaat toenemen en er daardoor een gat in zijn begroting zal ontstaan. Voor de staatssecretaris voldoende reden om nog wijziging in het Belastingplan 2017 aan te kondigen.

Zijn voorstel is om de behandeling van ondernemers met een onzelfstandige werkruimte in een huurwoning in lijn te brengen met de regelgeving omtrent de onzelfstandige werkruimte in een koopwoning. Feitelijk wordt de behandeling de huurwoning tussen een ondernemer en een DGA daardoor gelijk getrokken. Het is nu wachten op het definitieve wetsvoorstel en de behandeling daarvan in de Tweede Kamer. Ik houd u op de hoogte!

Lees ook: Aftrek huurkosten woning van de ondernemer! Hoe zit het met de DGA?

Lees ook: Eindejaarsbonus voor de DGA?!

Erik Verkuijlen

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief