Blog

Blog

Onze Blogcategorieën:

Zakelijk handelen: bent u nog up-to-date?

Donderdag 21 januari 2016

In haar blog van donderdag 14 januari jl. stelde mijn collega Ilona Vinke-Cobussen hardop de vraag of de leveranciers van V&D hun eigendomsvoorbehoud konden inroepen. Uit haar blog blijkt dat dit een zeer complexe aangelegenheid is, die per situatie verschilt.

Helaas de wereld om ons heen wordt steeds complexer en claim gevoeliger. U als ondernemer bent over het algemeen geen jurist. En als goed ondernemer heeft u zich een aantal jaren geleden laten adviseren bij de keuze van uw ondernemingsvorm, het opstellen van algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, samenwerkingscontracten, arbeidscontracten, leningsovereenkomsten en allerlei andere soorten overeenkomsten. Met andere woorden: u heeft het goed geregeld.

Wat echter vaak vergeten wordt is dat met het verstrijken van de jaren de wetgeving verandert, u als ondernemer verandert, maar ook uw onderneming verandert. Het is dan ook goed het zakelijk handelen van u als ondernemer maar ook de zakelijkheid van uw onderneming periodiek te laten beoordelen.

Naast u als ondernemer hebben de belastingdienst en curatoren een meer dan warme belangstelling voor u als ondernemer als het gaat om zakelijk handelen. Het onderwerp van het “mogelijk onzakelijk” handelen tussen eigen BV’s onderling of tussen de BV en de directeur/aandeelhouder van de eigen BV is al langer onderwerp bij fiscale rechters.

Ook uit gesprekken met de belastingdienst leren wij dat het zakelijk handelen steeds meer een speerpunt wordt bij belastingcontroles maar ook bij het vaststellen van de aanslagen. Curatoren proberen bij onzakelijke leningen en onzakelijk handelen steeds meer de ondernemer in privé “aan te pakken” en vanuit privé daarvoor te laten opdraaien.

Het is bij de overgrote meerderheid van de BV’s in Nederland het geval dat er vele malen “gemakkelijker” gelden over en weer geboekt worden tussen eigen BV’s onderling en tussen eigen BV en privé. Dat is ook logisch. Maar in de praktijk van alledag schiet het er bijna altijd bij in om hier een zakelijke afspraak of vastlegging “onder te leggen”.

Hoe lang is het geleden dat u de overeenkomsten met en tussen de eigen BV(‘s) bij de hand hebt gehad om te toetsen of de inhoud nog zakelijk en actueel is?

Onze juristen hebben een juridische scan ontwikkeld waarbij wij aandacht besteden aan de volgende gebieden:

  1. Organisatie: bedrijfsvorm, actuele statuten of vof/maatschapscontract, managementovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst, vertegenwoordiging/volmachten, concernverhoudingen;
  2. Personeel: arbeidsovereenkomsten, concurrentie-en/relatiebedingen;
  3. Algemeen bedrijfsproces: algemene voorwaarden, in- en verkoopcontracten, garantie en retourregelingen, incasseren openstaande debiteuren,
  4. Verzekeringen: aansprakelijkheidsverzekeringen, arbeidsongeschiktheid, brand / opstal;
  5. Overig: externe financiering, testament.

In een kort en overzichtelijk rapport van bevindingen brengen wij de aandachts- en verbeterpunten voor u in beeld. Onze bevindingen zijn voor velen vaak een verassing, vaak blijkt er een behoorlijk post achterstallig onderhoud aanwezig en heeft u het vaak minder goed geregeld dan aangenomen. En dan is voorkomen beter dan genezen!

Lees ook: Kunnen leveranciers van V&D hun eigendomsvoorbehoud inroepen?

Lees ook: Goede voornemens?

Lees ook: Meten is weten!

Lees ook: Ondernemer: Past de rechtsvorm (nog) bij uw onderneming?

Lees ook: Sturen op basis van cijfers?

Lees ook: Een kijkje in de toekomst?

 

Franklin van de Langenberg

Werkzaam sinds 2011 bij vestiging Wanroij

Plaats een reactie

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief