OOvB Tips

Digitalisering leidt tot afschaffen betaling met bankbiljetten en munt geld?

Woensdag 21 oktober 2015

Komt het werkelijk zo ver dat de bankbiljetten en muntgeld afgeschaft gaan worden? Als het aan de Amerikaanse economen Kenneth Rogoff en Larry Summers ligt wel. Ook de Duitse econoom en regeringsadviseur Peter Bofinger deelt deze mening. De Scandinavische landen gaan mee met deze beweging. Politici aldaar zijn hard bezig het betalen met cash onmogelijk te maken. Bankenlobby’s verdienen te weinig aan cash geld, ook zij zien liever dat er alleen nog maar betaald wordt met een plastic kaartje, telefoon of digitaal bankierend.

Alles en iedereen gaat digitaal. Digitalisering is de toekomst, zo ook de betalingen. De jonge generatie weet al bijna niet meer beter; zij betalen bijna uitsluitend nog met pin en hebben nauwelijks cash geld op zak. De ouderen daarentegen vinden het lastig om over te gaan op giraal (met plastic, bijvoorbeeld) betalen. Zij voelen zich prettig en vertrouwd met het chartaal (biljetten en munten) betalen.

De lobbyisten tegen bankbiljetten en muntgeld zeggen dat cash het criminelen te makkelijk maakt om hun illegale praktijken in stand te houden. Dit is geen onzin, maar om dit als reden aan te houden; hoeveel zwart geld gaat er de hele wereld over?

Ook zou het digitaliseren van betalingen aantrekkelijk zijn voor de overheid. Die kan namelijk te allen tijde alle transacties achterhalen en deze uiteraard belasten. En niet te vergeten en niet onbelangrijk, als economen vinden dat de burgers meer moeten gaan consumeren kunnen zij hen dwingen door strafrente op spaartegoeden te laten betalen. Nu zou de consument zijn spaartegoed van de bank kunnen halen om zelf te bepalen wat met het geld te doen. Bij een verbod op cash geld vervalt deze mogelijkheid.

De keuzevrijheid van de burger wordt bij verbod van cashgeld geminimaliseerd. Is dit de bedoeling? Of blijft de keuzevrijheid van de consument dusdanig van belang? Wij zijn mensen, individuen die, naar het schijnt, steeds minder vrijheden opgelegd krijgen.

Giraal of chartaal? De tijd zal het ons leren.

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief