Nieuws

Nieuws & Actualiteiten

Waarin bent u geïnteresseerd?

Nieuwe bepalingen bij verlenging pachtovereenkomst altijd geldig?

Woensdag 05 december 2018 (Agrarisch)

Een landbouwer pachtte al enige jaren een perceel grond door middel van geliberaliseerde pachtovereenkomsten. Hierin stond steeds vermeld dat er geen productie- en toeslagrechten overgingen van verpachter na...

Lees verder >

Fosfaatrechten, voor welk jongvee?

Dinsdag 04 december 2018 (Agrarisch)

Bedrijven met rundvee moeten in zijn algemeenheid fosfaatrechten hebben voor de diercategorieën 100 (melk- en kalfkoeien), 101 (jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkal...

Lees verder >

OOvB inspiratiesessie voor horecaondernemers

Dinsdag 04 december 2018 (OOvB Nieuws)

De OOvB inspiratieavond voor horecaondernemers in Hotel van der Valk te Cuijk heeft gisteren met succes plaatsgevonden. De opkomst was prachtig! Veel geïnteresseerde horecamensen zijn op onze uitnodigin...

Lees verder >

Handhaving fosfaatrechtenstelsel

Donderdag 29 november 2018 (Agrarisch)

De Minister van LNV is in een kamerbrief ingegaan op de handhaving van het fosfaatrechtenstelsel.Proces van handhavingOndernemers mogen niet meer fosfaat met melkvee produceren dan het op hun bedrijf rustend...

Lees verder >

Prognose fosfaat- en stikstofproductie 2018

Dinsdag 27 november 2018 (Agrarisch)

Elk kwartaal stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een prognose op over de fosfaat- en stikstofproductie van de Nederlandse veestapel. De laatste prognose over 2018 laat bij fosfaat een ondersch...

Lees verder >

Let op instandhoudingstermijn EA-vanggewas

Donderdag 22 november 2018 (Agrarisch)

Voor vanggewassen in het kader van het ecologisch aandachtsgebied geldt vanaf dit jaar een instandhoudingstermijn van acht weken. Wanneer men zich hieraan niet houdt, kan dit leiden tot een korting op de ver...

Lees verder >

Uitvoering PAS kan doorgaan

Donderdag 22 november 2018 (Agrarisch)

Op 7 november jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Volgens het Hof is een juridisch systeem als dat van het PAS toelaatbaar. Toestemm...

Lees verder >

Geen bedrijfstoeslag vanwege verhinderen opmeten percelen

Woensdag 21 november 2018 (Agrarisch)

Een landbouwer verhinderde in 2015 een fysieke opmeting van zijn percelen door de NVWA. Zijn aanvraag voor de uitbetaling van zijn betalingsrechten was daarom volgens het College van Beroep voor het bedrijfs...

Lees verder >

Aanpassing afschrijving varkens- en pluimveerechten

Donderdag 15 november 2018 (Agrarisch)

Op 20 december 2017 heeft de Minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer haar verwachting uitgesproken dat het stelstel van varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten wordt gehandhaafd tot en met 31 decembe...

Lees verder >

Praktische invulling BTW-wijziging van 6% naar 9%

Donderdag 15 november 2018 (Ondernemersnieuws)

Naast voedingsmiddelen, wat valt er onder andere nog meer onder het lage BTW-tarief? Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen ouder dan 2 jaar is tot 1 januari 2019 belast met 6%, zoals ...

Lees verder >

Nieuwe informatieplicht voor ondernemers uit de Wet milieubeheer

Donderdag 15 november 2018 (Ondernemersnieuws)

Grotere bedrijven en instellingen (met een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas) zijn volgens de Wet milieubeheer op dit moment al verplicht tot het nemen van energiebesparende maa...

Lees verder >

Geen betalingsrechten meer na 2020

Woensdag 14 november 2018 (Agrarisch)

In de voorstellen voor het toekomstige GLB (vanaf 2021) van de Europese Commissie wordt aan de lidstaten de keuze gelaten om de basisinkomenssteun voor duurzaamheid (de huidige basisbetaling) met of zonder b...

Lees verder >
 
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief