Nieuws

Nieuws & Actualiteiten

Waarin bent u geïnteresseerd?

Rechter verwerpt GPS-meting percelen

Woensdag 20 juni 2018 (Ondernemersnieuws)

Een landbouwer meende dat RVO.nl de subsidiabele oppervlakte van de percelen van zijn landbouwbedrijf te klein had vastgesteld naar aanleiding van de Gecombineerde opgave 2015. Hij had in 2012 een GPS-meting...

Lees verder >

Tegemoetkoming fruitschade door vogels

Woensdag 20 juni 2018 (Ondernemersnieuws)

De provincies Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland hebben besloten het eigen risico bij tegemoetkomingen in schade door vogels aan zacht fruit en pit- en steenvruchten vast te stellen op 40%. Dit doen zij na...

Lees verder >

OOvB Avond van de Ondernemer in Goffertstadion zeer druk bezocht

Vrijdag 15 juni 2018 (OOvB Nieuws)

Accountant meer en meer eerste aanspreekpunt voor ondernemingsfinanciering. OOvB adviseurs en accountants hadden het Goffertstadion in Nijmegen uitgekozen als locatie voor een drukbezochte OOvB Avond van de...

Lees verder >

Subsidieregelingen voor vleeskalverenhouders

Donderdag 14 juni 2018 (Ondernemersnieuws)

Het kabinet wil de vleeskalversector een stimulans geven om door te groeien naar een robuuste, duurzame en maatschappelijk verantwoorde sector. Zij wil daarom subsidie verstrekken aan vleeskalverenhouders di...

Lees verder >

Fosfaatrechten en zelfzuivelaars (2)

Dinsdag 12 juni 2018 (Ondernemersnieuws)

De forfaitaire fosfaatproductie per koe is afhankelijk van de hoogte van de melkproductie: hoe meer melk een koe produceert, hoe hoger de fosfaatproductie. Echter een melkveehouder die meer dan 50% van de ge...

Lees verder >

Wijziging BTW-plicht en verzekeringen

Donderdag 07 juni 2018 (Ondernemersnieuws)

De BTW-landbouwregeling is per 1 januari 2018 afgeschaft. Voor ondernemers die daardoor verplicht over moesten stappen naar de reguliere btw-regeling, kan dit ook gevolgen hebben voor de verzekeringen. De ui...

Lees verder >

Minister houdt vast aan snavelkapverbod pluimvee

Donderdag 07 juni 2018 (Ondernemersnieuws)

Op 1 september 2018 wordt een verbod op snavelbehandeling bij pluimvee van kracht. Op basis van de uitkomsten van een evaluatie wil de minister van LNV vasthouden aan de invoering van het verbod. Voor een ve...

Lees verder >

Derogatie uiterlijk 4 juli aanvragen

Woensdag 06 juni 2018 (Ondernemersnieuws)

Nederland heeft voor de jaren 2018 en 2019 opnieuw derogatie verkregen. Agrariërs die vooral grasland in gebruik hebben, mogen daardoor onder voorwaarden rekenen met een hogere gebruiksnorm voor stiksto...

Lees verder >

Wel grondgebruiksverklaring afgesloten, maar grond telt niet mee

Dinsdag 05 juni 2018 (Ondernemersnieuws)

Naar aanleiding van een controle door de NVWA legde RVO.nl een forse mestboete op aan een veehouder wegens een overschrijding van de gebruiksnormen.Voor de rechtbank draaide het onder meer om de vraag of de ...

Lees verder >

Opfokken jongvee door derden en fosfaatrechten

Donderdag 31 mei 2018 (Ondernemersnieuws)

Een melkveehouder liet vanwege de bouw van nieuwe stallen zijn jongvee vanaf voorjaar 2013 tot begin 2016 opfokken door een derde (jongvee-opfokker). Het jongvee werd overgeschreven op het UBN-nummer van de ...

Lees verder >

Sleepvoetverbod vanaf 1 januari 2019

Dinsdag 29 mei 2018 (Ondernemersnieuws)

De minister van LNV heeft in een kamerbrief aangegeven dat het gebruik van een sleepvoetbemester op grasland gelegen op klei- en veengronden vanaf 1 januari 2019 is verboden. Een verbod was in 2014 al aangek...

Lees verder >

Daling pachtnormen gras- en bouwland

Dinsdag 29 mei 2018 (Ondernemersnieuws)

Het Wageningen Economic Research heeft de hoogst toelaatbare pachtprijzen berekend, welke op 1 juli 2018 van kracht worden. De pachtnormen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten van middelgrote en grote akk...

Lees verder >
 
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief