Nieuws

Nieuws & Actualiteiten

Waarin bent u geïnteresseerd?

Isoleren woning? Vanaf 2 september 2019 subsidie mogelijk!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), ku...

Lees verder >

De gespannen arbeidsmarkt, ook in de horeca!

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

In het 2e kwartaal 2019 is de vraag naar personeel verder toegenomen. Uit onderzoek is gebleken dat per 100 werklozen 93 vacatures openstaan, over het 1e kwartaal was dit nog 88 vacatures per honderd werklozen.

Lees verder >

Bent u al voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

Vrijdag 13 september 2019 (Ondernemersnieuws)

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans in werking. Bent u al voorbereid? In deze bijdrage treft u enkele onderwerpen aan waar u rekening mee moet gaan houden.

Lees verder >

Vanggewas na maïs op zand- en lössgrond

Donderdag 12 september 2019 (Agrarisch)

Op zand- en lössgrond is het verplicht na de teelt van maïs een vanggewas te telen. Er zijn de volgende mogelijkheden om aan deze verplichting te voldoen: onderzaai van gras kort na het zaaien van ...

Lees verder >

Verleng machtiging voor eHerkenning

Woensdag 11 september 2019 (Agrarisch)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is vijf jaar geleden gestart met het gebruik van eHerkenning om te kunnen inloggen op mijn.rvo.nl. Veel bedrijven hebben toen een eHerkenningsmiddel aangeschaf...

Lees verder >

Borgstellingsregeling jonge landbouwers per 1 januari 2020 open

Donderdag 05 september 2019 (Agrarisch)

De Borgstellingsregeling Vermogensversterkend Krediet (VVK) voor jonge landbouwers wordt per 1 januari 2020 opengesteld. Met deze borgstelling ondersteunt de rijksoverheid investeringskredieten in de vorm va...

Lees verder >

Invoering nieuwe perceelsregistratie

Donderdag 29 augustus 2019 (Agrarisch)

Er komt een nieuwe digitale kaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen ee...

Lees verder >

Subsidie investeringen in kalverstallen

Dinsdag 27 augustus 2019 (Agrarisch)

Vleeskalverenhouders kunnen in de maand september subsidie aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniakreducerende apparaten.Openstelling en subsidieaanvraagAanvraag van de sub...

Lees verder >

Grond telt niet mee voor de fosfaatruimte

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)

Een melkveehouder had in 2015 een gras op stam overeenkomst afgesloten met een stichting Provinciaal Landschap, waarbij hij het gras van ongeveer 20 ha natuurlijk grasland kocht. De stichting had de percelen...

Lees verder >

Pacht vereist bedrijfsmatige uitoefening van landbouw

Vrijdag 23 augustus 2019 (Agrarisch)

Bij de wijziging van het pachtrecht in 2007 is het zogenaamde bedrijfsmatigheidsvereiste ingevoerd. Dit houdt in dat het gepachte bedrijfsmatig moet worden gebruikt ter uitoefening van landbouw. In pachtkwes...

Lees verder >

Beroep en overmacht directe betalingen GLB

Dinsdag 20 augustus 2019 (Agrarisch)

Bij de directe betalingen GLB moet men zich houden aan de voorwaarden om volledige betaling te ontvangen. Men kan een beroep doen op overmacht wanneer door extreme omstandigheden niet aan alle voorwaarden ka...

Lees verder >

Randvoorwaardenkorting voor onjuiste bespuiting door loonwerker

Donderdag 15 augustus 2019 (Agrarisch)

Een landbouwer werd met 20% gekort op zijn bedrijfstoeslag, omdat een toezichthouder van het waterschap had geconstateerd dat een door de landbouwer ingeschakelde loonwerker het gewasbeschermingsmiddel glyfo...

Lees verder >
 
Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief