Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


2018 opnieuw een topjaar voor de bouw!

Dinsdag 18 juni 2019

Voor de bouw was 2018 opnieuw een uitstekend jaar. De netto-omzet steeg met 12%. Daarmee deed de branche het opnieuw veel beter dan het mkb-gemiddelde (+9,6%). In vergelijking met 2017 vlakte de omzetgroei licht af. De winstgroei trok echter stevig aan, naar 30%.

Ondanks een groeiend tekort aan personeel liet de bouw daarmee alle andere mkb-branches ruimschoots achter zich. Ook de ontwikkeling van de brutomarge was met 13,5% bovengemiddeld.

Stijging eigen vermogen én langlopende schulden

De financiële positie van bouwbedrijven is in 2018 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam bijna 22% hoger uit dan in 2017 en de solvabiliteit is opnieuw verbeterd (5,6%). Harry Marissen, bestuurslid SRA: “In de crisis werden lage tarieven berekend. Echter worden nu door de sterke marktvraag en het personeelstekort realistische tarieven doorbelast. Dit is mede de verklaring voor de stijging in winst en omzet.”

De langlopende schulden namen met 35% toe, terwijl die in 2017 nog een daling lieten zien.

Bouwinstallatie en utiliteitsbouw blinken uit

Binnen de bouw was de winstgroei bovengemiddeld in de grond-, water- en wegenbouw. Datzelfde gold voor de bouwinstallatie en de algemene burgerlijke utiliteitsbouw. In deze deelbranche stegen de winsten met meer dan 50%.

Groeiend tekort aan handen

Met de gestegen vraag is ook de werkgelegenheid in de bouw verder toegenomen, maar de vraag is nog altijd groter dan de branche aankan. Deze werkdruk zette een rem op innovatie en op een verdere omzetgroei.

Ondanks de toegenomen werkgelegenheid zijn de personeelskosten vorig jaar met 9% iets minder gestegen dan in 2017 (9,5%) en ook iets minder sterk dan in het mkb als geheel (9,2%). De lonen namen met iets meer dan 7% toe, versus bijna 8% een jaar eerder. De kosten voor sociale zekerheid liepen juist een stuk sterker op. Deze bedroegen in 2018 bijna 14%. In 2014 was dit nog zo’n 6%.

 

< Terug

Meest recente berichten

Afwijzing betalingsrechten o.b.v. N-code percelen wordt niet herzien

Donderdag 18 juli 2019 (Agrarisch)
Percelen met een bepaald natuurbeheertype werden in het stelsel van betalingsrechten aanvankelijk uitgesloten voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten. In juli 2017 oordeelde het College van Be... Lees verder >

Duurzaam investeren, de belastingdienst betaalt mee!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Wanneer u als horecaondernemer uw bedrijf wilt verduurzamen is het mogelijk gebruik te maken van een aantal fiscale faciliteiten. Wat u dit kan opleveren en waar u aan moet denken?

Lees verder >

Handelsspanningen voorbode voor verdere renteverlaging

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Met de toenemende gevolgen van de handels’oorlog’ tussen China en de VS en de verlaging van de industriële productie, laten economen hun zorgen de vrije loop.

Lees verder >

Domeinnaamfraude? Let op!

Donderdag 18 juli 2019 (Ondernemersnieuws)

Het zou zomaar kunnen dat je een telefoontje krijgt (of email) met het verzoek een domeinnaam te registreren van je bedrijf. Dit omdat een andere partij belangstelling heeft getoond in dezelfde domeinnaam... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief