Nieuws

Nieuws & Actualiteiten


Aan de bel trekken bij renteswaps kan lonen (vervolg)

Dinsdag 16 augustus 2016

Eind vorig jaar is in onze nieuwsrubriek al melding gemaakt dat banken de herbeoordelingen van allerlei renteswapproducten (rentederivaten) moeten overdoen, omdat geconstateerd was dat eerdere herbeoordelingen van de rentederivatendossiers door de zes betrokken banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten.

Inmiddels is duidelijk geworden waar banken aan moeten voldoen bij de nieuwe herbeoordelingen. Begin juli is namelijk een uniform herstelkader vastgesteld dat de banken verplicht zijn toe te passen.

Op basis hiervan bieden de banken aan MKB-klanten standaard een coulancevergoeding aan (van maximaal € 100.000) en daarnaast worden renteopslagen binnen de betreffende producten vergoed en ook andere zaken hersteld en zo nodig producten zelfs omgezet.

Aan de toepassing van het uniform herstelkader zijn wel grenzen gesteld op het punt van omvang en deskundigheid van ondernemingen, maar die zijn zodanig dat de gebruikelijk tot het MKB te rekenen ondernemingen er nagenoeg allemaal onder zullen vallen.

Het meest concrete onderdeel en bovendien meest directe vorm van compensatie vormt de coulancevergoeding die bovendien eenvoudig te berekenen is, op basis van de omvang (hoofdsom) van het rentederivaat. Met de andere herstelmaatregelen kan voor de betrokken ondernemingen ook een aanzienlijk belang gemoeid zijn, maar of daarvoor ook in aanmerking gekomen wordt is minder eenvoudig te beoordelen, omdat dit afhankelijk is van het soort product en wat daarbinnen in het verleden heeft plaatsgevonden.

De ondernemingen die tussen 2011 en 2014 met derivatenproducten te maken hebben gehad hoeven zich niet aan te melden, banken zullen zelf het initiatief moeten nemen. Ondernemingen die tussen 2005 en 2011 met een dergelijk product te maken hebben gehad dat voortijdig is afgewikkeld, kunnen onder voorwaarden ook in aanmerking komen, maar deze dienen zich wel zelf aan te melden!

Het blijft dus zaak voor iedere onderneming goed in beeld te hebben wat er aan renteswapproducten in het verleden is afgesloten en daarmee vervolgens is gebeurd. Ook is het verstandig een herbeoordeling kritisch te toetsen en niet bijvoorbeeld zonder meer genoegen te nemen met alleen een coulancevergoeding.

Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het screenen van uw producten, het toetsen van de herbeoordelingen en de contacten met uw bank. Als u recht heeft op herstel en in verband hiermee voor 1 maart 2016 een advocaat of financieel adviseur ingeschakeld heeft, kunt u wellicht ook aanspraak maken op vergoeding van die kosten tot een maximum van € 10.000.

< Terug

Meest recente berichten

Inschrijving handelsregister correct?

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)
In de praktijk komt het regelmatig voor dat de inschrij­ving van een bedrijf in het handelsregister bij de Ka­mer van Koophandel niet (meer) geheel juist is. Een juiste inschrijving is onder meer van... Lees verder >

Ook bij tegengestelde belangen bij pachter en verpachters draait het om de euro’s!

Donderdag 18 april 2019 (Agrarisch)

De laatste weken is het opvallend hoe vaak nieuws voorbij komt over pacht van agrarische gronden. Daarbij gaat het bijna altijd over tegenstrijdige belangen, waarbij het uiteindelijk in de kern om de... Lees verder >

Wat is het weerstandsvermogen van uw bouwbedrijf?

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De Nederlands bouwnijverheid heeft een sterke periode achter de rug en de economische vooruitzichten zijn gunstig, zo verwachten ondernemers in de bouw. Zo wordt een gemiddelde omzetgroei voor 2019 voorzi... Lees verder >

Branchesignalering Horeca en btw: top 5 aandachtspunten 2019

Donderdag 18 april 2019 (Ondernemersnieuws)

De btw-regels voor de horeca wijzigen regelmatig en leveren onduidelijkheden op. Er gaat nogal eens iets fout bij de verrekening, facturatie of vooraftrek van de btw. De Belastingdienst is er extra alert ... Lees verder >

Meld u aan voor de OOvB nieuwsbrief